HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

FLATONIC

 • O NÁS
 • ČLENSTVÁ

  Aby sme spĺňali ten najvyšší štandard, patríme k tým najuznávanejším a najväčším realitným združeniam v Slovenskej republike. Okrem toho chceme priložiť ruku k dielu a pomôcť realitnému businessu na Slovensku nastaviť pravidlá a zvýšiť úroveň realitných služieb pre našich klientov.

 • POSLANIE & VÍZIA

  Víziou  spoločnosti FLATONIC je robiť realitný servis INAK. Ako? Tak, aby sme celkové ponímanie realitného odvetvia, ktoré je veľmi široké a odborne náročné, posúvali vpred. Našimi vzormi sú krajiny, kde má realitné odvetvie svoje striktné pravidlá a všeobecne lepšie fungujúci systém realitného sektora.

 • GARANCIE A POISTENIA

  Máme poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práce, a síce realitnej činnosti proti rizikám vyplývajúcim z tohto povolania v ČSOB poisťovni.

 • HODNOTY

  Naše hodnoty odrážajú to, čo je pre nás dôležité. Tvoria záväzný rámec správania pre celý náš tím aj spolupracujúce subjekty, určujú smer nášho každodenného jednania s klientmi, obchodnými partnermi a v neposlednom rade aj v rámci firemnej tímovej spolupráce.