HYPOBONUS

Certifikát bezpečnosti nehnuteľnosti (v spolupraci s MNSR)

Pri kúpe nehnuteľnosti opatrnosti nie je nikdy dosť. Často krát sa jedná o celoživotné úspory alebo záväzok vo forme hypotéky na desiatky rokov.

Preto sme sa rozhodli priniesť našim klientom ešte väčšiu istotu, komfort a pokoj do realitnej transakcie a to práve formou BEZPEČNOSTNÉHO CERTIFIKÁTU©

Bezpečnostný certifikát nehnuteľnosti vydáva MINISTERSTVO NEHNUTEĽNOSTÍ ®, ktoré preveruje predchádzajúci pôvod nehnuteľnosti a predchádzajúci titul nadobudnutia.  MINISTERSTVO NEHNUTEĽNOSTÍ® preskúma titul jej nadobudnutia a udelí hodnotenie.

Najpozitívnejšie hodnotenie je  „AAA“ a to v takom prípade, že predchádzajúci prevod ako aj titul nadobudnutia bol v úplnom  poriadku.

Ďalšie hodnotenia ako „AA“ a „A“ sú taktiež v poriadku, len s určitými odporúčaniami alebo povinnosťami. Napríklad pri bytoch ktoré boli predchádzajúcim prevodom nadobúdané od mesta alebo družstva obsahujú zmluvné ustanovenia ako uhradenie zmluvnej pokuty alebo vrátenie poskytnutej zľavy, pokiaľ byt predajú skôr ako ustanovujú zmluvné podmienky.  V takomto prípade sa vydá certifikát s odporúčacou doložkou a upozornením, ktoré upozorňuje vlastníka na jeho povinnosti. Rovnako je to aj s vysporiadaním tiarch, úverov na bývanie a pod.

Pridanú hodnotu má certifikát aj pre záujemcov o kúpu. Upozorňuje ich  na bezpečnosť predchádzajúceho prevodu alebo prípadné komplikácie.

Vlastníkovi nehnuteľnosti ktorá nevyhovie certifikácii (ťarchy, nezapísané vecné bremená na listoch vlastníctva, exekúcie a pod.) MINISTERSTVU NEHNUTEĽNOSTÍ ®  vypracuje správu o možnostiach odstránenia nedostatkov, prípadne ďalšom postupe.

Bezpečnostný certifikát si môžete objednať aj prostredníctvom nás formou emailu na reality@realitymgm.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 110 100 (zo zahraničia + 421 910 86 11 86). Spoplatnený je štandardnou tarifou, ktorú nájdete v našom cenníku. 

Popis certifikátu  (ukážku doplníme neskôr)

Certifikát obsahuje dve časti.  Prvú časť tvorí titulná strana certifikátu, kde je zobrazené celkové hodnotenie. Táto sa ďalej zverejňuje a vidia ju napríklad aj záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti- pokiaľ sa ju zadávateľ rozhodne zverejniť. 

Druhá- analytická časť je určená len pre zadávateľa. Obsahuje presnú špecifikáciu nehnuteľnosti, opis prípadných tiarch, poznámok a vecných bremien.  Ďalej obsahuje odporúčania a ďalší postup. Zadávateľ sa môže daným certifikátom preukázať  pri predaji nehnuteľnosti.

Platnosť certifikátu je individuálna. Z hľadiska preverenia titulu nadobudnutia je v podstate neobmedzená až do následného predaja, avšak pri kategórii ťarchy a vecné bremená je jeho platnosť časovo limitovaná- dá sa však vždy predĺžiť. 

Mám záujem -  podklady

Základné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie bezpečnostného certifikátu je:

  • originál titulu nadobudnutia nehnuteľnosti  (presmerovanie na Blog realitný slovník) a čestné prehlásenie.
  • List vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy- ktorú  vieme zabezpečiť. 

 

Postup je veľmi jednoduchý.  Odovzdáte nám potrebné podklady, uzavriete objednávku a certifikát vám doručíme do niekoľkých dní.
Bezpečnostný certifikát si môžete objednať aj prostredníctvom nás formou emailu na reality@realitymgm.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 110 100 (zo zahraničia + 421 910 86 11 86).