HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

POSLANIE & VÍZIA

Víziou  spoločnosti FLATONIC je robiť realitný servis INAK. Ako? Tak, aby sme celkové ponímanie realitného odvetvia, ktoré je veľmi široké a odborne náročné, posúvali vpred. Našimi vzormi sú krajiny, kde má realitné odvetvie svoje striktné pravidlá a všeobecne lepšie fungujúci systém realitného sektora.

Naším poslaním je predovšetkým: 

  • poskytnúť zákazníkom realitný servis na profesionálnej úrovni,
  • zabezpečiť nielen bezpečný prevod nehnuteľností, ale súčasne odovzdať zákazníkovi aj všetky potrebné a nevyhnutné odborné informácie spojené s celým obchodným procesom,
  • poskytnúť pridanú hodnotu v podobe voľného času pre zákaznika a  zároveň pripojiť istotu  smerovanú z našej strany. Všetko na jednom mieste.

Naše služby sú určené najmä klientom, pre ktorých je vzácnosť času na prvom mieste. Práve pre nich zabezpečujeme komplexný balík realitného servisu, a to vrátane doplnkových služieb.

Cieľom je spokojnosť zákazníka s každou nami ponúkanou službou a jeho kladné referencie rodine a priateľom.