HYPOBONUS

Franchising

MGM vie ako na to!

Stačí ak sa stanete súčasťou úspešného partnerského konceptu MGM. Poskytne Vám slobodu majiteľa nezávislej kancelárie, neustálu podporu a zdieľanie skúseností od ostatných pobočiek na Slovensku.

 

Čo ponúkame našim partnerom:

 • ochranná známka MGM 

 • franšízový manuál 

 • design manuál 

 • balík marketingových nástrojov a reklamných služieb 

 • spoločnú webovú stránku a adresy 

 • plný servis
 • informačný realitný systém ESTATEVOKE jediný svojho druhu na SR
 • potrebné znalosti a vzdelávanie 


 

Koľko peňazí ušetríte hneď na začiatku ? Uvádzame len niekoľko položiek:

 1. Poplatok za prípravu webovej stránky 2.500 EUR
 2. Poplatok za vyhotovenie profesionálnej zmluvnej dokumentácie (všetky typy zmlúv, dokumentov a pod.) - LEGAL POCKET 2.000 EUR
 3. Iné poplatky spojené s právnym minimom do RK (ochrana osobných údajov + pranie špinavých peňazí, etický kódex, reklamačný poriadok a pod.) 1000 EUR
 4. Náklady spojené s implementáciou redakčného systému od 300 EUR do  500 EUR
 5. Vyhotovenie dizajnmanuálu + základné motívy logá, návrh kampaní  2.000 EUR
 6. Úvodný workshop pre všetkých maklérov 1.200 EUR
 7. Ročné vzdelávanie na úrovni 1200 / ročne
 8. Každoročný poplatok za členstvo v NARKS ( 400 EUR – 300 EUR) 300 EUR
 9. Ušetrené náklady na mobilných operátorov v závislosti od počtu partnerov cca 500- 1.000 EUR/ ročne

       Ušetrené Spolu cca:  12.000 EUR

 

Networking

 • Princíp zdieľania know-how od roku 1997.
 • Organizovanie  vzájomných stretnutí  a workshopov
 • Stanovenie spoločných stratégií, plánov, zdieľanie skúseností, výmena vzdelávacích programov a marketingu.
 • Organizovanie kvartálnych stretnutí majiteľov, riaditeľov a manážerov zo SR
 • Stretnutia majiteľov a maklérov spojené s odbornými seminármi a odovzdávaním ocenení na 
medzinárodných a regionálnych úrovniach.
 • Vybudované  dobré vzťahy medzi ostatnými realitnými kanceláriami, ako aj investormi, developermi, projektantami, architektmi a pod.
 • MGM predsedá NARKS ( Národnej asociácii realtných kancelárii Slovenska), ďalej je členom CEI a CEPI (európske realitné asociácie) a aj členom americkej realitnej asociácie NAR, členstvo v klube C.I.P.S. (klub  medzinárodne vzdelaných realitných špecialistov)
 • Účasť na realitných výstavách a workshopoch, napr. účasť na REALTOR v USA, ďalších svetových výstavách v Číne, Taliansku, Maďarsku, Českej republike, Rakúsku a pod.

Riadenie kvality

 • MGM dbá na vysokú kvalitu poskytovaných služieb.
 • Makléri a kancelárie MGM sú povinní pracovať v súlade s Etickým kódexom a Profesionálnymi predajnými štandardmi.
 • Makléri MGM musia povinne prejsť̌ školeniami a testovaním ich odborných vedomostí. Za všetko hovorí mimoriadne nízky počet reklamácii v porovnaní s realizovanými transakciami
 • V snahe o neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pravidelne auditujeme prácu maklérov a kancelárii. Pomáhame majteľom  nastaviť procesy tak, aby v budúcnosti neprišli o žiadny obchod.
 • Kancelárie MGM, ktoré spĺňajú audit a kritériá, ktoré sú nastavené vyššie ako je bežný štandard na našom trhu, oceňujeme známkou kvality.
 • Striktne kontrolované predajné štandardy naši klienti oceňujú formou stoviek nehnuteľností, ktoré máme v ponuke a sú povinne zazmluvnené. Každá jedna nehnuteľnosť je maklérom MGM známa s osobnej obhliadky a publikované sú po predchádzajúcom súhlase vlastníka nehnuteľnosti.
 • Všetky postupy od náberu nehnuteľnosti, cez komunikáciu s dopytujúcimi klientami až po rezerváciu nehnuteľnosti a následný postup pri predaji a odovzdávaní nehnuteľnosti je podrobne zadefinovaný v štandardoch MGM.

 

Certifikovaní makléri MGM

Spoločnosť̌ MGM ako jedna z prvých na trhu predstavila  ideu certifikácie realitných maklérov, z ktorej sa následne vyvinulo certifikovanie na celoslovenskej úrovni prostredníctvom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Držitelia tohto certifikátu musia zložiť̌ skúšky formou testu v NARKS.  Po úspešnej certifikácii získajú realitnú licenciu LRM (licencovaný realitný maklér) a majitelia/ riaditelia pobočiek LRK (licencovaná realitná kancelária).

 

Kariérny rast makléra MGM

Uvedomujeme si, že  MGM® je len tak silné, ako je jeho najslabší článok. Preto našim cieľom  je mať u nás len skutočných profesionálov na plný úväzok.  Ľudí,  ktorých ich práca napĺňa  a milujú ju.  

Našou víziou je poskytnúť našim ľuďom najlepšie miesto na prácu, resp. urobiť z MGM®  najlepšie miesto pre život realitného makléra.

A ako by malo vyzerať to najlepšie miesto? Každý môže mať trochu inú predstavu.

U nás v MGM® je to miesto, kam sa ľudia tešia prísť a neberú to ako príchod do práce. Je to miesto kde sú vybudované harmonické vzťahy a podpora kolektívu. Miesto kde rivalitu nahradila spolupráca.  Miesto kde si vzájomne dôverujeme a tešíme sa aj s maličkostí.  MGM® tvoria ľudia, bez nich by nebolo ničím.  Preto pri výbere našich ľudí hľadíme najmä na ich charakter, hodnoty, ľudskosť a bezúhonnosť.

MGM každoročne  oceňuje najúspešnejších maklérov rôznymi regionálnymi oceneniami na základe produkcie, počtu dosiahnutých obchodov a podľa počtu rokov praxe v realitách.

MGM definovala štandard realitných služieb a odporúča klientovi kvalitu, ktorú má od makléra požadovať. Makléri sú tak rozdelení do 5 úrovní:

 1. REAL ESTETE ASISTENT   
 2. JUNIOR ESTATE MAKLER
 3. REAL ESTATE SPECIALIST
 4. SENIOR ESTETE MAKLER
 5. SENIOR ESTATE MANAGER

 

Čo všetko zabezpečujeme pre našich ľudí ?

 • Neobmedzený telefónny  paušál v rámci EU
 • Tablet iPAD Air od APPLE
 • Pravidelné  externé vzdelávanie a školenia, teambuldingy
 • Jeden z najlepších interných vzdelávacích systémov MGM ACADEMI, čoho dôkazom je, že jeho určité časti školíme aj v  NARKS
 • Dotácia na PHM
 • Možnosť  publikovať v odborných časopisoch a na blogoch
 • Možnosť zlepšovať si svoje rétorické zručnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie prostredníctvom vzdelávacieho projektu RealitnyVodicak.sk®
 • Geniálny marketing využívajúci princípy guerilla marketingu a prepracovaná marketingová stratégia
 • Masívne reklamné kampane (megabordy, billboardy, banery, letáky, rádio, print)
 • Vlastné vysoko efektívne know- how obchodných zručností a predajných techník nehnuteľností, vrátane exkluzívneho náberu a využívanie synergií
 • Vybudovaná firemná kultúra, podpora a akceptácia  jednotlivca, ľudský prístup a výborný kolektív
 • Deľba práce a kompetencií- maklér nedokončuje obchod, namiesto toho svoj čas môže venovať ďalšiemu obchodovaniu
 • Jedinečný manažérsky softwear EstateVoke ®  ( šetrí až 70 % pracovného času stráveného operatívou a zefektívňuje komunikáciu s klientami až o neuveriteľných 90 %)
 • Jeden z najlepších realitných webov, ktoré kedy boli vyvinuté
 • Duálny systém odmeňovania skladajúci sa z bonusov a provízie
 • Finančné ohodnotenie presahujúce 55% zo základnej provízie
 • Možnosť spoluinvestície pri výkupoch nehnuteľností (aj s menšími sumami)  A PODIELANIA SA NA ZISKU
 • Vlastné pracovné miesto v kancelárii  vrátane prístupu na internet
 • Maximálna podpora inzercie, viac ako 30 realitných serverov, google adwords, topovanie a pod.
 • Podpora osobnostného marketingu a budovanie vlastnej značky makléra
 • Bezplatná linka, call-centrum, centralizovaný dopytový systém
 • Prestížne priestory v najlepšej lokalite
 • Vizitky, reklamné a propagačné materiály, brožúry a vydané knižky
 • Kancelárske potreby a spotrebný materiál
 • Spolupráca s renomovanými advokátskymi kanceláriami  (tvorba zmlúv, zastupovanie a pod.)
 • Silná  a hlavne pozitívna značka MGM ®
 • História od roku 1997, bohaté skúsenosti s tradíciou
 • Garancie pre klientov ( 100% povolenia vkladu, serióznosti, kvality a bezpečnosti)- jednoduchšia argumentácia
 • Poistenia zodpovednosti realitnej činnosti ako aj dražobnej činnosti
 • Členstvá v rôznych asociáciách – ako NARKS, Americká asociácia realitných maklérov NAR, Európska asociácia realitných profesionálov CEPI a CEI.
 • Medzinárodné vzdelávanie a titul C.I.P.S ( veľmi prestížne ocenenie v medzinárodnom ponímaní)
 • Široké portfólio nehnuteľností
 • Masívny rozsah kontaktov a vzťahov
 • Možnosť predaja projektov a novostavieb

 

Maklérom okrem základného odmeňovania poskytujeme nasledovné bonusy:

 1. Start up pocket bonus
 2. Bonus makléra mesiaca
 3. Benefit z privedenia nového makléra
 4. Benefit z hypotekárneho úveru a poistky
 5. Bonus 13 plat

MGM si vyhradzuje právo na zmenu informácií.