Detailné
vyhľadávanie
Kliknite pre otvorenie filtra
MGM Reality Realitné centrum
Poctivá Slovenská Realitka

HODNOTY

Naše hodnoty odrážajú to, čo je pre nás dôležité. Tvoria záväzný rámec správania pre celý náš tím aj spolupracujúce subjekty, určujú smer nášho každodenného jednania s klientmi, obchodnými partnermi a v neposlednom rade aj v rámci firemnej tímovej spolupráce.

      Správať sa otvorene, čestne a s rešpektom.

 

      Konať vždy transparentne a dodržiavať svoje záväzky.

 

      Klásť dôraz na rozvoj a odborné vzdelávanie.

 

      Zameriavať sa na potreby zákazníkov a nachádzať ideálne riešenia.