HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

HODNOTY

Naše hodnoty odrážajú to, čo je pre nás dôležité. Tvoria záväzný rámec správania pre celý náš tím aj spolupracujúce subjekty, určujú smer nášho každodenného jednania s klientmi, obchodnými partnermi a v neposlednom rade aj v rámci firemnej tímovej spolupráce.

      Správať sa otvorene, čestne a s rešpektom.

 

      Konať vždy transparentne a dodržiavať svoje záväzky.

 

      Klásť dôraz na rozvoj a odborné vzdelávanie.

 

      Zameriavať sa na potreby zákazníkov a nachádzať ideálne riešenia.