HYPOBONUS

Exkluzivita

Exkluzivita znamená, že nehnuteľnosť predáva výhradne len jeden sprostredkovateľ - jedna realitná kancelária. Exkluzívne zastupovanie môže byť veľkou výhodou, pokiaľ si vlastník vyberie správnu realitku. Vhodným sprostredkovateľom je väčšie realitné centrum, ktoré má slušné zázemie, je mediálne známe, má širokú ponuku nehnuteľností, ponúka 100% servis pri predaji a hlavne dokáže predmetnú nehnuteľnosť predať.

O predaji však nerozhoduje len práca realitnej kancelárie, ale aj cena prispôsobená stavu v akom sa nehnuteľnosť nachádza a dopyt na realitnom trhu. Všetkých našich klientov sa pýtame, či chcú svoju nehnuteľnosť predať, alebo či ju chcú predávať... a v tom je veľký rozdiel. Pokiaľ ju chcú predať, tak si nechajú poradiť.

Najdôležitejšia je vzájomná, obojstranne výhodná dohoda medzi sprostredkovateľom a vlastníkom. Je len na vlastníkovi, aby si zvážil, overil a prehodnotil, čo mu sprostredkovateľ nehnuteľností ponúka a správne sa rozhodol. Ďalej je exkluzivita výhodou aj pre kupujúceho, nakoľko vidí transparentný a seriózny prístup zo strany vlastníka, ako aj sprostredkovateľa, má istú cenu a nemôže sa stať, že mu nehnuteľnosť vyfúkne niekto iný spred nosa.
V princípe je exkluzivita najrozumnejší a najrýchlejší spôsob predaja nehnuteľností. Keby tomu tak nebolo, tak by celý vyspelý svet nepredával nehnuteľnosti výhradne na exkluzivitu. Výhod pre predávajúceho je veľa, napr. venuje sa tomu jeden sprostredkovateľ- maklér, môže nehnuteľnosť plnohodnotne inzerovať a klient je odbremenený od obhliadok a celého toho humbuku okolo, nemusí sa prispôsobovať a stretávať so záujemcami, zdvíhať telefonáty, odpovedať na e-maily a nič navyše ho to nestojí a hlavne si svoju nehnuteľnosť neznehodnotí.

Znehodnotenie predaja nehnuteľnosti sa stáva bohužiaľ veľmi často a je to zapríčinené nesprávnym postupom vlastníka, ktorý si napr. môže myslieť, že pokiaľ jednu nehnuteľnosť dá predávať 8 realitným spoločnostiam, predá ju najrýchlejšie. Opak je pravdou. V praxi to funguje tak, že každá realitná kancelária začne inzerovať jeho nehnuteľnosť prevažne na rovnakých internetových serveroch, ale za odlišných cenových a predajných podmienok (nie všetky realitné kancelárie postupujú seriózne, častokrát uvádzajú ceny bez provízií a potom tlačia práve predávajúcich s cenou nižšie). No a práve toto zle vplýva na potencionálneho záujemcu o kúpu. Vidí vašu nehnuteľnosť s rovnakými fotkami 8x pod sebou inzerovanú s odlišným popisom (textom) a inou cenou. Ako by ste reagovali vy? Nebolo by vám to podozrivé? Záujemca si povie, že pravdepodobne ide o nejaký podfuk, alebo zlý žart, odignoruje vašu ponuku a viac sa neozve - PRÁVE TOTO JE JEDEN ZO SPÔSOBOV, AKO SI MÔŽETE ZNEHODNOTIŤ PREDAJ VÁŠHO BYTU, DOMU, POZEMKU.

Aj z našej odbornej praxe od roku 1997 jasne vychádza, že práve exkluzívne nehnuteľnosti sa predávajú najrýchlejšie. Do istej miery je to spôsobené aj tým, že takéto domy, byty či pozemky sú uprednostňované pred inými, figurujú na začiatku ponukových listov, v top ponuke internetových serveroch a záujemcom o kúpu sa privilegovane ponúkajú. Správna realitná kancelária pri exkluzívnom predaji spolupracuje aj s ďalšími realitnými spoločnosťami a hľadajú spoločne kupujúceho. Pre klienta to znamená, že k jeho nehnuteľnosti sa dostane podstatne väčší počet uprednostňovaných záujemcov o kúpu z partnerských realitiek, od čoho závisí rýchlosť predaja.

Pri predaji

V prípade, že si ako predávajúci vyberiete našu realitnú kanceláriu, postaráme sa o celý priebeh obchodu tak, aby ste boli čo najmenej časovo zaťažený. Vyriešime za Vás všetko, čo je potrebné ku úspešnému predaju:

 • Nábor nehnuteľnosti (fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie  náborového listu)
 • Navrhnutie stratégie predaja/ prenájmu, určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností
 • Vyhotovenie profesionálnej fotodokumentácie vrátane upravenia fotiek, prípadne vyhotovenie  videa (krátke zrýchlené video, produkcia, strih, scenár, zábery z vtáčej perspektívy) alebo 3D scan nehnuteľnosti, virtuálna prehliadka, prípadne Home- staging (príprava nehnuteľnosti, skrášlenie nehnuteľnosti, dekoračné predmety)
 • Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti  (podklady zabezpečuje objednávateľ)
 • Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA, preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti
 • Pridanie nehnuteľnosti do realitného portfólia MGM – interný systém MGM (elektronické spracovanie, pridanie vyhotovenej fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti), aktivácia nehnuteľnosti v internom systéme MGM a publikácia na internetovom sídle MGM
 • Publikovanie inzercie nehnuteľnosti (vrátane exportu na externé internetové stránky s inzerciou nehnuteľností), archivácia nehnuteľnosti (stiahnutie inzercie a vyradenie do archívu)
 • Reporting o stave inzercie nehnuteľnosti, príprava štatistiky nehnuteľnosti
 • Príprava zoznamu potencionálnych záujemcov vrátane oslovenie a následného  reportingu
 • Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti alebo bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy), spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti
 • Úschova kľúčov od nehnuteľnosti v zabezpečenej schránke
 • Spísanie protokolu o odovzdaní  nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania
 • Prihlášky a odhlášky u dodávateľov služieb a energií
 • Katastrálny servis® (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.)
 • Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo, vrátane garancie 100 % povolenia vkladu a poistenia zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti
 • Asistencia a doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike alebo notárskom úrade 
 • Zabezpečenie znalca kvôli Znaleckému posudku
 • Finančné poradenstvo

Pri kúpe

Nielen pri predaji nehnuteľnosti vieme byť nápomocní. Ak plánujte kupovať, prevedieme Vás celým procesom bezpečne a bez starostí.

 • Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle požiadaviek klienta  a vytipovaní vhodnej  NEKOMERČNEJ nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle požiadaviek klienta a vytipovaní vhodnej  KOMERČNEJ nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti alebo bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy)
 • Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti
 • Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA, preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti
 • Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania
 • Prihlášky u dodávateľov služieb a energií
 • Katastrálny servis (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.)
 • Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo, vrátane garancie 100 % povolenia vkladu a poistenia zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti)
 • Asistencia a doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike alebo notárskom úrade 
 • Zabezpečenie znalca kvôli Znaleckému posudku
 • Finančné poradenstvo

Pri prenájme

Môžete sa na nás obrátiť aj v prípade, že vlastníte nehnuteľnosť, ktorú potrebujete prenajať. Zabezpečíme inzerciu, obhliadky, vyhotovíme zmluvnú dokumentáciu a tiež odovzdanie nehnuteľnosti novému nájomcovi.

 • Nábor nehnuteľnosti (fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie náborového listu)
 • Navrhnutie stratégie prenájmu, určenie cieľovej skupiny, odporúčanie ceny prenájmu formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností
 • Vyhotovenie profesionálnej fotodokumentácie vrátane upravenia fotiek, prípadne vyhotovenie  videa (krátke zrýchlené video, produkcia, strih, scenár, zábery z vtáčej perspektívy) alebo 3D scan nehnuteľnosti, virtuálna prehliadka, prípadne Home- staging (príprava nehnuteľnosti, skrášlenie nehnuteľnosti, dekoračné predmety)
 • Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti  (podklady zabezpečuje objednávateľ)
 • Pridanie nehnuteľnosti do realitného portfólia MGM – interný systém MGM (elektronické spracovanie, pridanie vyhotovenej fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti), aktivácia nehnuteľnosti v internom systéme MGM a publikácia na internetovom sídle MGM
 • Publikovanie inzercie nehnuteľnosti (vrátane exportu na externé internetové stránky s inzerciou nehnuteľností), archivácia nehnuteľnosti (stiahnutie inzercie a vyradenie do archívu)
 • Reporting o stave inzercie nehnuteľnosti, príprava štatistiky nehnuteľnosti
 • Príprava zoznamu potencionálnych záujemcov vrátane oslovenie a následného reportingu
 • Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti alebo bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy), spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti
 • Úschova kľúčov od nehnuteľnosti v zabezpečenej schránke
 • Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania
 • Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie nájomných zmlúv, preberacieho protokolu a pod., pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo)

Pre developerov / investorov

Víziou poskytovania našich služieb pri predaji projektov je kompletne odbremenenie investora/ developera od akejkoľvek operatívy a rutinných činností. Outcorsovaním týchto služieb investor získa priestor na uskutočňovanie dôležitých rozhodnutí a svoju energiu  bude môcť sústrediť  do iných aktivít.  

Vidíme spokojných klientov žijúcich v harmónii so svojimi rodinami v našich novostavbách, ktoré sme im spoločne vytvorili a sprostredkovali.

Taktiež vidíme spokojného investora/ developera, ktorý vôbec neriešil predaj a s ním spojenú operatívu a teší sa z rýchleho/ výhodného vypredanie  projektu.

PONUKA SLUŽIEB  

 1. Realitná advokácia
 2. Katastrálny servis
 3. Outsoursing kompletných  jednaní  so záujemcami o kúpu/ prenájom
 4. Vyhotovenie prof. fotodokumentácie a popisov vrátane vizualizácií  
 5. Ukážka vzorového bytu- virtualizácia
 6. Partnerské zľavy- úvodný benefit
 7. Zriadenie obchodného miesta v priestoroch projektu
 8. Kompletné poradenstvo a zastrešenie marketingu
 9. Zriadenie novej web stránky na náklady MGM  
 10. Outdoorová reklama  + inhouse reklama
 11. Organizácia propagačno- predajných akcií so skupinovou účasťou
 12. PR  +  reklama
 13. Maximálna stotožnenosť s projektom
 14. Brand Premium
 15. Spolupráca pri predaji/ TIPERSTVO
 16. Ušetrenie finančných prostriedkov prostredníctvom cieleného a efektívneho predaj

MGM vám ponúka komplexné riešenia predaja bytov a nebytových priestorov projektu. Zabezpečí pre vás komplexne všetky zložky predaja:

a. Predpredajné poradenstvo, marketing, cenotvorba

b. Realizáciu obhliadok, prezentáciu objektov, komunikáciu s klientami ( klientske zmeny, vizualizácie a pod)

c. Realitnú advokáciu a katastrálny servis- príprava zmlúv, komunikácia s klientami (pripomienkovanie), kataster, banky  a pod.  až po fyzické protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti + popredajný servis, odmenenie klienta  s cieľom následného referenčného predaja

d. Zabezpečenie klientely a aktívny predaj (pasívny by nefungoval - zlé referencie a zlé povedomie)

MGM sa ďalej bude priamo podieľať na dohodnutých  merketingových výdavkoch. Ďalej poskytne veľmi cenné know how a bude priamo zainteresované pri tvorbe marketingového mixu a kampaní. V neposlednom rade predaj zabezpečí prostredníctvom veľmi skúsených a  profesionálnych a preškolených makléroch a ušetrí investorovi desiatky hodín času, čo  prinesie vyšší výnos z predaja v kratšom čase.

Realitná advokácia

a. Rezervačné / depozitné zmluvy

b. Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách

c. Kúpnopredajné zmluvy

d. Návrh na vklad vlastníckeho práva

e. Pripomienkovanie

f. Plnomocenstvo

Realitná Advokácia je pojem, ktorý v sebe zahŕňa kompletný právny servis súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva nehnuteľnosti.  Začína sa štúdiom titulu nadobudnutia a následne zahájením procesu implementácia požiadaviek zmluvných strán a skoncipovanie návrhu zmluvy vrátane návrhu na vklad vlastníckeho práva.

Naša ponuka zahŕňa právne služby zabezpečené prostredníctvo advokátskej kancelárie LALINSKÝ ADVOKAT s.r.o., s ktorou dlhodobo spolupracujeme. Táto kancelária je pripravená poskytnúť nám právny servis takpovediac od A po Z , čo zahŕňa vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode vlastníctva, resp. v prípade osobitej dohody nájomných zmlúv, záložných zmlúv, úverových zmlúv  a pod., rokovania a stretnutia so záujemcami.

V prípade záujmu je táto advokátska kancelária tiež oprávnená  po osobitej dohode autorizovať zmluvy, pričom autorizácia zahŕňa nielen spísanie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom, ale tiež posúdenie advokáta, či zmluva neodporuje zákonu alebo ho neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Jednou z výhod autorizácie je vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľností  priamo u advokáta bez potreby návštevy notára alebo matriky. Advokát vyhotoví aj podanie na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor a zabezpečí aj jeho doručenie vrátane príslušných listín o úkone, ak ktorýkoľvek účastník zmluvy o to advokáta požiada. Advokát tiež disponuje zaručeným elektronickým podpisom, a teda vie podanie odoslať elektronicky a ušetriť tak čas ako aj poplatok.

Z tohto dôvodu vieme garantovať 100% úspešnosť pri povolení vkladu vlastníckeho práva. Poskytnutie právnej istoty, špičková realitná advokácia a bezchybná finalizácia obchodu je jednou z našich podstatných konkurenčných výhod.

Naše zmluvy boli a sú vždy stopercentné, rovnako ako aj prevencia, preverenie titulu nadobudnutia, dôkladné naštudovanie problematiky do hĺbky. V prípade pochybností všetko konzultujeme s katastrom alebo špecializovanými advokátmi.

Katastrálny servis

a. Zavkladovanie záložných zmlúv

b. Zavkladovanie kúpnopredajných zmlúv

c. Dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho práva

MGM ® poskytuje kompletný katastrálny servis, ktorý v sebe zahŕňa zakúpenie kolkov (náklady klienta),  fyzické odovzdanie dokumentov a zmlúv, konzultácie na katastrálnom odbore, vykonávanie zmien, doplnkov a dodatkov, oprava nedostatkov zmlúv, riešenia prerušenia katastrálnych konaní a zjednanie nápravy.

Súčasťou tejto služby je aj vyzdvihnutie dokumentov ako sú listy vlastníctva, katastrálne mapy alebo iných listín, nahliadnutie do spisov, archívnych položiek  a pod.

MGM ® po dohode s klientom je súčinná a poskytuje asistenciu aj  pri zavkladovávaní záložných zmlúv  a dodávaní podkladov nevyhnutných k čerpaniu úverov, ako sú  návrhy na vklad vyznačené s katastrálnym konaním, prípadne listy vlastníctva s vyzančeným katastrálnym konaním alebo zápisom ťarchy.

MGM ® dosledováva povolenie vkladu alebo vykonanie zápisu. O vzniknutýh skutočnostiach a vykonaných zmenách vopred informuje svojich klientov. Predchádza tak prerušeniu katastrálnych konaní a šetrí čas a skracuje lehoty. Klientom taktiež doručuje rozhodnutie o povolení vkladu a zasiela informatívny výpis z nového listu vlastníctva.

Pridanou hodnotou tejto služby je výrazné šetrenie času klienta, ktorý by strávil dopravou, zanášaním a čakaním na okresnom úrade, ďalej ušetrenie lehôt plynúcich z prípadného prerušenia katastrálneho konania, prevencia voči prerušeniu alebo zastaveniu katastrálneho konania, kontrola celého procesu povoľovania vkladu a v prípade autorizovania zmluvy advokátom, aj skrátená lehota povolenia vkladu. 

Služby