HYPOBONUS

Všeobecne obch. podmienky

 

Cieľom tejto internetovej stránky je poskytnúť zákazníkom prístup k informáciám o nehnuteľnostiach určených na predaj a na prenájom prostredníctvom spoločnosti MGM & partners s.r.o. ©, realitnej skupiny MGM®  a taktiež všetkých frenchisingových pobočiek  MGM®.

Stránka ďalej ponúka rôzne informácie o poskytovaných službách ako napr. o možnosti výkupu do 24 hodín, o možnostiach financovania ako aj o službe finančné poradenstvo ako aj o dražobnej činnosti a dobrovoľných dražbách.

 

Autorské práva

Materiály uverejnené na tejto stránke, ako aj organizácia a dizajn tejto stránky, sú chránené autorským zákonom Slovenskej Republiky. Akékoľvek informácie zverejnené na tejto webovej stránke  môžu byť použité výhradne pre osobné a nekomerčné účely.

Obchodné značky

Všetky logá a dizajny  MGM® nesmú byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MGM & partners s.r.o. , IČO: 36225738 .

 

Použité informácie

Informácie uvedené na tejto stránke  sú zverejnené so súhlasom klienta. MGM® si vyhradzuje právo tieto informácie meniť, upravovať, aktualizovať alebo úplne stiahnuť z web stránky prostredníctvom svojho správcu  a to na základne vlastného uváženia a získaných dostupných informácií a to kedykoľvek, bez predošlého upozornenia. Miera aktuálností  informácií a uverejnenej inzercie je pravidelne monitorovaná, napriek tomu  do veľkej miery ovplyvnená informovanosťou zo strany klientov, z tohto dôvodu MGM & partners s.r.o. nemôže  niesť  a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, pravdivosť a obsah stránky.

 

Ochrana osobných údajov

Na  tejto stránke môžu byť zverejňované  osobné údaje (napr. oznámenie o dražbe),  ktoré boli získané v zmysle právneho základu spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby. Užívateľ  a návštevník tejto stránky  môže sprístupnené osobné údaje o dotknutých osobách spracúvať len pre vlastnú potrebu výlučne v rámci osobných alebo domácich činností.