HYPOBONUS

Spoločenská zodpovodnosť (CSR)

Filozofiou MGM je okrem poskytovanie profesionálnych realitných a poradenských služieb zanechať trvalý odkaz a budovať skutočné hodnoty v zmysle princípov goodvertisingu  a spoločenskej zodpovednosti.

S cieľom byť viac ako len obyčajná „realitná kancelárie“ sme spustili program zodpovedného podnikania, ktorý reprezentuje viacero našich projektov.

Projekt realitný vodičák

Sme autorom a realizátorom projektu Realitný Vodičák.sk, kde ročne makléri MGM vyškolia cca 1.000 študentov maturitných ročníkov stredných škôl v Žilinskom kraji. Projekt je oficiálne podporovaný a vyhodnocovaný VUC Žilina a jeho cieľom je zvyšovanie realitnej gramotnosti u mladých ľudí. K dnešnému dňu tento vzdelávací projektu absolvovalo viac ako 11.000 účastníkov. Tento projekt prostredníctvom našich partnerov plánujem rozšíriť na celé územie Slovenska, aby sme neodopierali možnosť vzdelania a získania základnej „realitnej gramotnosti“ všetkým študentom.

Mladí ľudia získajú realitnú gramotnosť, naučia sa napríklad, že nehnuteľnosť nie je bicykel ani maringotka, ďalej sa naučia čo vplýva na cenu nehnuteľností, ale hlavne sa stretnú s listom vlastníctva a naučia sa orientovať v ňom. Každý z účastníkov má možnosť získať certifikát. Následne vyhodnocujeme úspešnosť škôl formou testovania a najlepších odmeňujeme.

Viac o projekte  vrátane fotodokumentácie všetkých ročníkov, inštruktážnych vedeií, metodických pokynov aj prihlášky nájdete na www.RealitnyVodicak.sk.

 

Video ukážka

Archív článkov

Rozhlasová relácia

V spolupráci s rádiom FRONTINUS   sme pripravili reláciu pod názvom RealitnýVodičák.sk, ktorá bude pomáhať ľuďom  v rôznych situáciách a okrem nás našimi hosťami sú podľa príslušnej témy,  advokát, daňový poradca, exekútor a pod.

Vypočuť a zapojiť sa do debaty môžete na nasledovných frekvenciách: Žilina 104,6 MHz, Čadca 96,1 Martin  96,2 MHz.   

Kniha Realitná príručka

V roku 2012 sme vydali z potreby pomôcť širokej  verejnosti vlastnú knihu REALITNÁ PRÍRUČKA, kde opisujeme svoju prax a radíme čitateľom ako sa pohybovať v realitnom biznise. 
Tematicky je kniha zameraná na problematiku nehnuteľností, fungovanie realitného trhu, proces kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľností a to všetko vo veľmi netradičnej a pútavo spracovanej forme, jedinej svojho druhu na Slovensku. 

Recenzie knihy

 1. „Táto knižka je „krokom cez priepasť“, ku ktorému sa autori odvážili, aby posunuli osvetu a informácie k laickej verejnosti. Práve dostatok informácií by mal klientov varovať, aby sa nehrali na Pata a Mata a zverili obchod svojho života profíkom. Historky zo života realitnej kancelárie nech sú pre každého varovaním, akí vlci naňho na trhu číhajú.“ Peter Kremský, bývalý šéfredaktor TREND reality.sk
 2. „Realitná príručka je písaná veľmi prehľadne, čitateľ sa vďaka nej veľmi ľahko pripraví na predaj alebo kúpu nehnuteľnosti a pri situáciách, ktoré ho pri týchto aktivitách čakajú, ho po prečítaní nič neprekvapí. Množstvo príkladov z praxe uvedených v príručke umožňuje názorne si predstaviť reálne príklady situácií a problémov spolu s ich vzorovými riešeniami. Cennou devízou Realitnej príručky sú vlastné skúsenosti autorov, s ktorými sa ako dlhoroční realitní makléri a odborníci v oblasti realít stretli a ktoré ponúkajú všetkým záujemcom – čitateľom predkladanej príručky.“ Ing. Dana Mažgútová, PhD., riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja
 3. „Kniha je plná faktov a v celku detailne pomenúva jednotlivé aspekty realitného trhu. Ide o chvályhodný počin kolektívu autorov, ktorí chcú prispieť k štandardizovaniu procesov. Autori cielia na edukáciu klientov, čo je najťažšia úloha profesionálov. Nielen pre klientov je však táto kniha prínosná. Dal by som ju do pozornosti aj maklérom, ktorí pôsobia alebo chcú pôsobiť na slovenskom realitnom trhu. Publikácia je takmer akademickým zhrnutím súčasného stavu, chýba jej snáď len viac príbehov zo života, ktorých majú autori určite dostatok, čo je vidieť v kapitole šokujúca realita v realitách.“ Martin Lazík, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
 4. „Je to kniha, ktorá na trhu veľmi chýbala. Záujemcom o kúpu nehnuteľnosti pomôže zorientovať sa v spleti právnych problémov s tým súvisiacich. Vďaka nej sa môžu vyhnúť chybám a získajú čas, ktorý môžu využiť na príjemnejšie činnosti. Knihu odporúčam všetkým, ktorí namiesto pracného vyhľadávania informácií na internete chcú svoj drahocenný čas venovať užitočnejším a príjemnejším
  činnostiam.“ Michal Filek, šéfredaktor Žilinský Večerník
 5. „Som rád, že sa táto knižka dostala aj k nám. Na spoločnej ceste práce s nehnuteľnosťami je dôležité ovládať problematiku a byť v dnešnej dobe dobrý obchodník. Vynaložená práca autorov priniesla zdravú informáciu k ich klientom, je ukážkovou štartovacou literatúrou pre všetkých realitných maklérov a obsahuje cenné informácie v zrozumiteľnej forme pre všetkých ,ktorým téma nehnuteľností bola do dnes neznáma.“ Šoška Peter ml., regionálny riaditeľ Kooperativa a.s. VIG

Rozhovor o knihe s autorom a editorom Mgr. Máriom Glosom 

Rozhovor s Máriom Glosom o novej knihe REALITNÁ PRÍRUČKA

 

Prinášame vám exkluzívny rozhovor s Máriom Glosom o novej knihe REALITNÁ PRÍRUČKA s tematikou týkajúcou sa realitného trhu a zákulisia realitného biznisu.

 

Čo vás viedlo k vydaniu tejto knižky ?
Realitné centrum MGM je na slovenskom trhu dlhodobo, už 15 rokov. Práve k tomuto výročiu sme naplánovali vydanie našej novej knihy, ale hlavným dôvodom je tzv. "spoločenská zodpovednosť" . Aj v tomto biznise funguje veľa firiem a realitných kancelárií, ktoré len vycucávajú okolie, v ktorom fungujú. Hľadia len na svoje záujmy a svoj prospech a maximalizáciu zisku. To, ale nie je problém týkajúci sa len realitných kancelárií, ale prevláda vo všetkých sférach podnikania. Mentalita slovenských firiem a slovenských podnikateľov je jednoducho taká, nazval by som to nevyzretá, nie je to tak dávno od pádu komunistického režimu, neuvedomujú si svoju časť zodpovednosti a sú krátkozrakí, za všetkým hľadajú zisk.

No a potom sú spoločnosti, ako je tá naša, že s maximálnou zodpovednosťou pristupujeme k širokej verejnosti a okoliu, v ktorom pôsobíme. Snažíme sa pomáhať a  šíriť osvetu a  zvyšovať povedomie- "realitnú gramotnosť". Z tohto dôvodu organizujeme napríklad už projekt REALITNÝ VODIČÁK, ktorého sa ročne zúčastňuje 1.000 študentov priemerne z 24 škôl zo žilinského kraja. Uvedomujeme si, že pokiaľ ľudom dáme pravdivé informácie, zoznámime ich s realitným trhom, tak do  podstatnej miery ovplyvníme ich pohľad aj na nás. Pochopia, že naša  práca má zmysel a je potrebná. Častokrát, kvôli svojej nevedomosti si neuvedomujú všetky nástrahy a riziko aké podstupujú a tým pádom ani následky, ktoré môžu nastať. Tomu sa snažíme predísť práve takýmito aktivitami, ako sú semináre, publikovanie odborných článkov a teraz aj vydanie knihy o nehnuteľnostiach. Investujeme svoj čas a svoju energiu len z presvedčenia, ktoré vychádza z filozofie MGM. Neočakávame z toho žiaden príjem. Pomáhame, lebo pomáhať chceme. Chceme tu po sebe zanechať odkaz, nejakú stopu aj pre ďalšie generácie.

Ako dlho ste ju pripravovali?
Ako som už spomenul, realitám sa venujeme od roku 1997. Posledných 5 rokov sa aktívne venujeme publikovaniu rôznych odborných článkov a našich názorov. Vydanie tejto knihy, ktorá určite nebude posledná, je len logickým vyústením našej doterajšej publikačnej činnosti. Zostavavovali sme ju asi tri mesiace.

Ak tomu správne rozumiem, tak kniha  obsahuje aj niečo z toho, čo bolo uverejnené  napr. v našich novinách?
Áno. Takže pri jej čítaní to nemusí byť deja vu. Kniha je vyskladaná z našich rôznych príspevkov v rôznych médiách a samozrejme prispôsobená súčasnej dobe a odráža dianie na súčasnom realitnom trhu. 

Načrtnite nám jej obsah. O čom píšete?
Na jej napísaní sa podieľal kolektív autorov - realitných maklérov MGM. Každý z nich sa venuje v knihe niečomu inému, svojej konkrétnej téme. To isté platí aj pre pozvaných hostí, ktorí prispeli do našej knižky. Napríklad, riaditeľ hypotekárneho centra píše o hypotékach, exekútor o tom ako postupovať pri exekúcii, atď.

A ten obsah?
Moc to nechcem prezrádzať. Pre každého kto, uvažuje nad kúpou, predajom, či prenájmom nehnuteľnosti má význam. Opisujeme v nej, napríklad základné pojmy, postup pri predaji, vysvetľujeme, aké náležitosti má mať kúpna zmluva a napr. aké práva má nájomca. Taktiež ponúkame spôsob výpočtu dane a vysvetľujeme, aké povinnosti sú spojené s vlastníctvom nehnuteľností. Práve v tomto je tá kniha jedinečná. Veľmi jednoducho a stručne prechádza všetkými najpotrebnejšími témami v oblasti nehnuteľností, ktoré by mal bežný človek vedieť, resp. aby vedel, kde ich rýchlo nájde.

Mal som možnosť prečítať si knižku ešte pred jej vydaním, ako jej recenzent a zaujala ma pikantnosť jednej kapitoly...
Viem na čo narážate. Uvedomil som si, že pokiaľ nechceme napísať brak, tak nemôžeme prehliadať situáciu, aká v realitnom biznise prevláda. Konkrétne sa jedná o kapitolu REALITNÝ BIZNIS, kde som sa snažil pravdivo opísať nefalšovanú realitu v realitách. Uvedomujem si, že je to kritika do vlastných radov.

Nemyslíte si, že keď si čitatelia prečítajú túto kapitolu, že to môže realitným kanceláriám skôr uškodiť?
Nie, nemyslím.  Určite nie nám, inak by sme o tom nepísali. Serióznym realitným kanceláriám oveľa viac škodí to, že si ju v dnešnej dobe kľudne môže otvoriť hocikto- od bývalého sbskára, až po kaderníčku. Tým sa nikoho nechcem dotknúť, ani znevažovať ich prácu. Skôr naopak, som zato aby sbskár robil, napr. ochranku a kaderníčka strihala v kaderníctve. Ani ja si neviem predstaviť, že by som prišiel do kaderníctva a niekoho tam začal strihať. Vy by ste sa dali u  mňa ostrihať? Dali, pokiaľ by ste nevedeli o mne, že to neviem. A toto je ten problém. Klient častokrát nemá možnosť vedieť a nepredpokladá, že nehnuteľnosť mu predáva niekto, kto tomu absolútne nerozumie, nemá právne povedomie a v podstate netuší, čo robí. A to je problém profesionálnych služieb. Ja vás zle ostrihám. Prídete ku mne znova? Nie, v lepšom prípade pôjdete do iného kaderníctva. V horšom- a to sa stáva v realitách, si poviete, že lepšie to zvládnete sami. Čím sa vy vystavíte riziku a dostávame sa opäť na začiatok nášho rozhovoru k dôvodu, prečo vydávame túto knihu.

A čo realitné bájky, ktoré v knihe opisujete, sú pravdivé?
100 % pravdivé a navyše aktuálne, práve v tejto dobe. Teším sa na reakcie práve tých, ktorých v týcto bájkach opisujem. Škoda len, že nebudem vidieť ich výraz tváre bezprostredne potom, ako si to prečítajú. V ďalšej knihe uverejníme aj konkrétne mená s dôkazmi, ktoré postupne zhromažďujeme, aby sa každý dozvedel, čo za ludia žijú v ich okolí.

Koľko bude knižka stáť a kde sa dá kúpiť?
Cena knihy odráža náš cieľ- pomáhať širokej verejnosti a nepokryje ani náklady na jej výrobu.  Čiže je len symbolická a zakúpite ju v realitnom centre MGM v Žiline, na Nám. A. Hlinku 1 na II. posch. Alebo v internetovom kníhkupectve martinus.sk

Pre koho je určená ?
Myslím, že nebudem klamať, keď poviem, že pre každého. Každý z nás sa buď už stretol, alebo stretne s riešením dosť zásadnej otázky - otázky svojho vlastného bývania, resp. ideálneho domova. Je určená aj pre tých, čo sa chystajú predávať, pre tých ktorí chcú prenajímať, pre tých ktorí majú exekúciu, ale aj pre tých ktorí nejakú nehnuteľnosť už vlastnia a musia platiť dane.

Čo by ste ešte chceli na záver povedať ?
V každom prípade by som sa chcel poďakovať celému kolektívu autorov, ktorí na úkor svojho voľného času pomohli pri písaní a vydaní tejto knižky. Taktiež našim rodinám, za trpezlivosť a podporu. Veľká vďaka patrí aj spoločnostiam, ktoré finančne podporili jej vydanie a samozrejme Žilinskému Večerníku, hlavnému partnerovi celého tohto projektu, bez ktorého by táto myšlienka nikdy nezazrela svetlo sveta. 

Beseda o knihe

Dňa 17.01.2013 sa konala v Krajskej knižnici v Žiline beseda o novej knihe realitného centra MGM- REALITNÁ PRÍRUČKA.

Cieľom besedy, ktorú viedol spoluautor knihy a konateľ realitného centra MGM  - Mário Glos, bolo oboznámiť čitateľov o obsahu knihy, o problematike nehnuteľností a zákutiach realitného trhu. Diskusia k jednotlivým témam bola veľmi živá  a obšírna. Otázky účastníkov najviac smerovali na nové legislatívne zmeny v  zákonoch platné od 1.1.2013 , ktoré sa týkali nového zdaňovacie systému,  nových pravidiel súvisiacich s podávaním daňových priznaní až po povinnú energetickú certifikáciu budov vrátane bytov a domov určených na predaj, či prenájom.

Mgr. Mário Glos z realitného centra MGM  zrozumiteľne reagoval na všetky podnety zúčastnených poslucháčov a opäť dokázal, že realitná kancelária MGM patrí medzi špičkových realitných odborníkov .

Knihu si taktiež môžete zakúpiť priamo v realitnom centre MGM v Žiline na Nám.A. Hlinku 1, alebo objednať telefonicky na bezplatnej linke 0800 110 100

Projekt Reality bližšie Žilinčanom a Trnavčanom

Vzdelávacie  workshopy ,- REALITY BLIŽŠIE K VÁM s MGM & partners s.r.o. sú jediné svojho druhu na Slovensku. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť bežným obyvateľom ako aj cieľovým skupinám klientov problematiku predaja nehnuteľností a poskytnúť im dostatočné informácie, zvýšiť ich právne vedomie aby si bez problémov a bezpečne dokázali predať, prenajať, alebo kúpiť akúkoľvek nehnuteľnosť.

Počas trvania tohto projektu boli zverejňovať rôzne články a riešili sa konkrétne situácie účastníkov- obyčajných ľudí z reálneho života a tým  sa predchádzalo možným chybám, či podvodom pri nakladaní s nehnuteľnosťami. Semináre boli pre občanov zdarma, tí získali komplexné informácie o trhu nehnuteľností a podrobný návod ako postupovať pri kúpe, predaji, či prenájme nehnuteľností s prihliadnutím na lokalitu žilinského kraja, bez toho, aby boli z hľadiska nedostatku informácií a vedomostí nútení využívať služby tretích osôb.

Ďalej všetci účastníci obdržali vzorové tlačivá zmlúv, návrhov na vklad a iných dokumentov potrebných pri prevode nehnuteľnosti.

Záujemcom o semináre bola sprístupnená bezplatná linka 0800 100 100, kde sa mohli prihlásiť a získať všetky potrebné informácie ohľadom tohto projektu. Semináre boli  tematicky zložené zo 6 častí a dĺžka jedného semináru je cca 120 min.

Projekt počas jeho trvania  zasiahol formou masívnej mediálnej kampane vzorku 100 000 ľudí, ktorí projekt zaregistrovali z reklamy a odborných článkov a 300 ľudí, ktorí sa osobne zúčastnia seminárov v Žilinskom  kraji.

V súčasnosti tento projekt realizujeme individuálne na objednávku rôznych spoločností a organizácií napríklad na edukáciu bankových zamestancov, finančných sprostredkovateľov, bytových dôverníkov ale aj širokej verejnosti. V prípade záujmu o zorganizovanie takéhoto workshopu nás môžete kontaktovať.

 

Napísali o nás, rozhovory

Rozhovor publikovaný  v časopise Reality a bývanie  ( clanok reality a byvanie PDF súbor)

Rozhovor s Mário Glosom o bezplatných seminároch

 

Priblížte nám projekt REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM, o čom v ňom ide a čo je jeho cieľom.
Vzdelávacie  semináre ,- REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM s realitným centrom MGM & partners sú prvé svojho druhu na Slovensku. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť bežným ľuďom problematiku predaja nehnuteľností a poskytnúť im dostatočné informácie, zvýšiť ich právne vedomie aby si bez problémov a bezpečne dokázali predať, prenajať, alebo kúpiť akúkoľvek nehnuteľnosť. Samozrejme účasť na seminároch ako aj  manuál sú úplne zadarmo, záujemcov to nič nestojí.

Popíšte nám konkrétnejšie ako semináre budú vyzerať a čo sa záujemcovia majú možnosť dozvedieť?
Semináre sú tematicky zložené z viacerých častí a dĺžka jedného semináru je cca 90 min. Snahou MGM & partners je poskytnúť širokej  verejnosti čo najzreteľnejšie všeobecné informácie týkajúce sa nehnuteľností a ich prevodu, katastra,  zameriame sa na predchádzanie podvodov s nehnuteľnosťami, preberieme najčastejšie chyby  pri predaji, kúpe, alebo prenájme nehnuteľností a ukážeme si aplikáciu v praxi. Ďalej budeme odpovedať na otázky zúčastnených, vyriešime modelové situácie a vysvetlíme vzorové dokumenty a zmluvy, ktoré obdrží každý účastník školenia zdarma. Záverom semináru dostanú priestor ďalší partneri tohto projektu a pridajú užitočné rady  napr. ako prefinancovať nehnuteľnosť, alebo ušetriť na energiách. Ale nevyhneme sa ani aktuálnym témam vplyvu Eura a finančnej krízy na trh nehnuteľností. Na jednom seminári je obmedzená účasť maximálne 20 záujemcov a semináre budú v závislosti od záujmu verejnosti viac krát týždenne.

 

Semináre sú  iba jednou časťou , čo tvorí zvyšok projektu REALITY BLIŽŚIE ŽILINČANOM ?
MGM & partners okrem seminárov bude pravidelne počas celého trvania projektu publikovať v spolupráci s  mediálnymi partnermi aj odborné články súvisiace s problematikou nehnuteľností, čo uvíta najmä časovo vyťažená skupina ľudí, ktorí majú nedostatok času zúčastniť sa osobne seminárov.  Ďalej budeme prostredníctvom tlače odpovedať na najčastejšie otázky účastníkov seminárov a rozoberať ich konkrétne prípady  a radiť ako postupovať.

 

V čom vidíte najväčší prínos projektu REALITY BLIŽŚIE ŽILINČANOM ?
Od tohto projektu očakávame najmä zvýšenú informovanosť verejnosti o problematike realít v Žiline a okolí a z toho vyplývajúcu zvýšenú odolnosť podľahnúť napr. davovej psychóze, alebo podobným javom, ktoré v konečnom dôsledku sú na úkor bežných ľudí. Navyše účastníci seminárov získajú  vzorové kúpno- predajné a nájomné zmluvy, čo i umožní uzavrieť kúpu, predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti bez ďalších komplikácií .

Ako majú postupovať naši čitatelia, ktorý sa chcú zúčastniť bezplatných seminárov v rámci projektu REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM v realitnom centre  MGM & partners ?
Projekte REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM prebieha nepretržite až do Júna ´09. Počas tohto obdobia sa záujemcovia o bezplatné semináre môžu prihlásiť telefonicky na bezplatnej linke MGM & partners 0800 110 100, osobne návštevou nášho realitného centra MGM & partners na adrese Nám. A. Hlinku 1, 1 posch. v Žiline, prípadne emailom na reality@realitymgm.sk. Prihlásených uchádzačov zaevidujeme a pozveme na konkrétne semináre, ktoré sa budú konať v podvečerných hodinách počas pracovných dní  a víkendov v priestoroch realitného centra MGM & partners na Nám.A. Hlinku 1, I. posch. v Žiline.

Sponzoring

Mimo financovania našich vlastných dobročinných projektov pomáhame aj iným. Prioritou je pre nás vzdelávanie a preto podporujeme práve tento segment.

2% z daní -  Gymnázium J.B.Magina Vrbové   http://www.gvrbove.sk/dane.php

Podujatia

1. literárna súťaž Keď si vymýšľam 

Podporujeme mladé talenty a prispievame finančne na literárny zborník, lebo si uvedomujeme ako kreativita, odvaha byť iný a nekonvenčný sa vytráca u mladej generácie.  Viac info: http://www.gvrbove.sk/scifi/web/index.html

Študijné programy na stredných školách

Spolupracujeme s viacerými strednými školami a vytvorili sme samostatné študijné odbory zamerané na realitný biznis. Pripravujeme metodiku, odporúčame obsahovú náplň jednotlivých odborných predmetov a študenti u nás vykonávajú odbornú prax. Robíme to s cieľom vychovať novú profesionálnu generáciu realitných maklérov s dobrým všeobecným ale najmä odborným prehľadom.

Ukážku vzdelávacieho programu nájdete tu.

Školenia odbornej verejnosti

Prednášky a workshopy

Odovzdávanie  komplexných poznatkov o realitnom biznise patrí medzi piliere MGM filozofie.

Naša spoločnosť sa prostredníctvom svojho lídra Mgr. Mária Glosa  venuje edukácii odbornej verejnosti na odborné témy zo psychológie predaja, obchodných zručností, argumentácie až po marketing a komunikovanie s cieľovou skupinou. Medzi obľúbenejšie  workshopy  patria napr. Exkluzivita, Guerilla Marketing, START UP a iné, ktoré absolvovalo doposiaľ viac  ako  100 rôznych realitných kancelárií.

Všetky tieto témy vychádzajú z nášho interného edukačného systému MGM  REAL ESTATE ACADEMY, ktorý sa vzdeláva v rámci našej realitnej skupine a franchisingových partnerov.  O jeho kvalite svedčí napr. aj fakt, že časť z neho sme poskytli ako koncepciu vzdelávania pre Národnú  asociáciu realitných kancelárií Slovenska- NARKS a Mgr. Mário Glos je jedným z jej ich interných školiteľov.

Cieľom tejto aktivity  je globálne  zvýšenie  profesionalizácie realitného biznisu na Slovensku, o čo sa snažíme už dlhé roky a v neposlednom rade  nám ide aj o vyvolanie potreby uvedomenia si nutnosti ďalšieho  vzdelávania  realitných maklérov  a tým im poskytnúť možnosť odlíšenia sa od konkurencie v kvalite vedomosí.

Odborná publikačná činnosť 
 

Naše  edukačné články určené realitným sprostredkovateľom  vychádzajú 100 % z realitnej  praxe. Mali by odbornej verejnosti priblížiť viacero tém zo psychológie predaja, obchodných zručností, argumentácie až po správny marketing a komunikovanie s cieľovou skupinou. Vychádzajú z koncepcie našich školení pre profesionálov, ktoré doposiaľ hlavne vďaka NARKSU navštívili desiatky realitných kancelárií. Viac sa o článkoch dočítate na našom blogu ale napríklad aj v časopise Reality.sk 
Cieľom tejto aktivity  je globálne  zvýšenie  profesionalizácie realitného biznisu na Slovensku, o čo sa snažíme už dlhé roky a v neposlednom rade  nám ide aj o vyvolanie potreby uvedomenia si nutnosti ďalšieho  vzdelávania  realitných maklérov  a tým im poskytnúť možnosť odlíšenia sa od konkurencie v kvalite vedomostí.

Referencie

Tak ako pri sprostredkovaní nehnuteľností, aj pri našich školeniach pre ostatných maklérov a realitné kancelárie robíme všetko naplno, dôkladnejšie ako by bolo potrebné- snažíme sa urobiť vždy niečo naviac.  Nižšie uvedené referencie sú o tom dôkazom a o to sú hodnotnejšie, že sú z konkurenčných realitných kancelárií.

Napísali o nás/ rozhovor

Fotogaléria

Motivačné prednášky na vysokých školách

Našim poslaním je mimo vzdelávania profesionálov  ako aj širokej verejnosti šíriť osvetu a nabádať mladých ľudí k aktivite a podnikaniu.  Každoročne absolvujeme v roli speakra niekoľko vystúpení a panelových diskusií na vysokých školách,  v inkubátoroch podnikania, start-up centrách a pod.

Cieľom je vzbudiť u mladých ľudí motiváciu a chuť poctivo podnikať, vytrvať a stať sa špičkou vo svojom odbore. A to prostredníctvom skutočných príbehov úspešných ľudí z MGM a ich životných príbehov.

Sme členom Združenia mladých podnikateľov Slovenska – ZMPS  a máme záujem odovzdávať naše skúsenosti ďalej,  vzájomne sa rozvíjať a spoločne meniť svet k lepšiemu. 

Ochrana životného prostredia

 1. Separovanie odpadu nie je vždy komfortné a  s danou myšlienkou sa musí stotožniť celá firma. Napriek tomu, že nie pri všetkých našich kanceláriách sú zberné nádoby sa nevzdávame a snažíme sa triediť plasty a papier od bežného odpadu.
 2. Na tlač zmlúv a inej dokumentácie využívame recyklovaný papier a snažíme sa ho míňať čo najmenej. V každom našom e-maili je na jeho konci prosba určená príjemcovi  aby myslel na životné prostredie a taktiež neplytval zbytočnou tlačou.
 3. Naši klienti majú možnosť niektoré z našich dokumentov ako napríklad dokument o obhliadke nehnuteľnosti alebo náborový list podpísať stylusom (dotykovým perom) na tablete a následne im dokument odoslaný e-mailom aj s ich podpisom alebo zaručeným  elektronickým podpisom.
 4. Našim klientom ponúkame možnosť spoločnej dopravy a dovezenia na obhliadku alebo nábor. Tým šetríme nielen peňaženku nášho klienta, ale aj životné prostredie a nezahlcujeme duplicitne naše ovzdušie emisiami