HYPOBONUS

GARANCIE A POISTENIA

Máme poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práce, a síce realitnej činnosti proti rizikám vyplývajúcim z tohto povolania v ČSOB poisťovni.

Garancia pre všetkých klientov prostredníctvom exkluzívneho  Garančného fondu NARKS  vo výške 50 000 €, ktorý slúži na ochranu práv a právom chránených záujmov klientov a poskytuje záruku a komfort pri využívaní našich služieb.

Garančný fond je pod správou NARKS a jeho cieľom je ochrana spotrebiteľa, to je klienta realitnej spoločnosti, ktorá je jej riadnym členom. V prvom rade ide o ochranu klientami zložených rezervačných alebo zálohových platieb. Funguje na podobnom princípe ako napr. poistenie cestovných kancelárii v prípade insolventnosti. Klienti majú možnosť požiadať garančný fond o vrátenie rezervačných alebo zálohových platieb, v prípade adekvátnosti, ich požiadavke vyhovie a vráti rezervačné alebo zálohové platby za realitnú spoločnosť. Viac o garančnom fonde sa dozviete tu.

Pri výkone našej práce robíme všetko preto, aby sme sa vyhli možným rizikám. Pri realizácii obchodu preverujeme ako nehnuteľnosť a jej vlastníka, tak aj záujemcu o kúpu, či prenájom.

Našim cieľom je predchádzať akýmkoľvek neočakávaným situáciám počas priebehu obchodu a vďaka prevencii sa vyvarovať rôznym rizikám, ktoré by v konečnom dôsledku mohli poškodzovať záujmy našich klientov.  

Bezpečné rezervačné zálohy a platby

Naša spoločnosť je vysoko orientovaná na klienta, a preto sa snažíme maximálne vyhovieť ich požiadavkám a zaistiť bezpečný prevod rezervačných záloh a platieb.

Preferujeme bezhotovostný platobný prevod rezervačných záloh.

Bankový účet spoločnosti je vždy uvádzaný v záhlaví zmlúv. Realitná spoločnosť ukladá takto získané finančné prostriedky na osobitný účet a nepoužíva ich na jej bežný chod.

Finančné zálohy uhrádzané v hotovosti, môže preberať výlučne konateľ spoločnosti alebo jej štatutárny zástupca, a to len na základe zmluvy, daňového dokladu a maximálne do výšky 5 000 €.

Prichádzame s možnosťou vrátenia rezervačných záloh za určitých podmienok.