HYPOBONUS

Energetický certifikát

Dokladovať energetický certifikát je v zmysle zákona povinnosťou pri každom predaji, resp. prenájme nehnuteľností. Údaje z neho by mali byť uvádzané už v inzercii pri propagácii konkrétnej ponuky. Tieto údaje je povinný poskytnúť vlastník nehnuteľnosti resp. objednávateľ služby.  Sprostredkovateľ v rámci realitnej skupiny MGM nenesie žiadnu zodpovednosť za chýbajúce, resp. nesprávne údaje, pokiaľ neboli vlastníkom nehnuteľnosti dodané, alebo boli dodané chybne.   V súčastnosti energetický certifikát  nie je povinou prílohou pre účely povolenia vkladu vlastníckeho práva v predaji nehnuteľnosti.