HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

POZEMOK, 758 m2 v intraviláne obce, Kamenná Poruba

Uložiť inzerát      Naše služby      Obhliadka

Detail ponuky

Číslo ponuky: ZA014665

Popis

Cena 79 800 €
Typ nehnuteľnosti Pozemky
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Vo výstavbe
Plocha 758 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Žilina
Obec Kamenná Poruba
Časť Centrum

Ponúkame Vám na predaj rovinatý pozemok priamo v intraviláne obce Kamenná Poruba. Pozemok o výmere 758 m2 má ideálnu výmeru s rozmermi 23m (š) x 31m (d) a tvar pre rodinný dom. K dispozícií je aj kompletná stavebná dokumentácia projektu domu v sume za doplatok a rozpracované stavebné povolenie. 

Prístupová cesta je asfaltová až priamo k pozemku. IS siete pri pozemku. Cena: 79.800 €.  Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky. Nájdete na realitymgm.sk pod ID:14665 na tel. č.: 0910 86 11 86Kamenná Poruba

Obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v doline Porubského potoka. Západná pahorkatinná časť chotára je na náplavových kužeľoch, východnú časť v Lúčanskej Malej Fatre tvoria druhohorné horniny. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Lesy sú len v pohorí. Prvá písomná zmienka je z r. 1368. Bola založená na klčovisku na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám a rodu pôvodných dedičných richtárov, neskôr Balogh-Kardošovi. V r. 1598 mala obec 38 domov, v r. 1720 15 daňovníkov, v r. 1828 102 domov a 709 obyvateľov. Zaoberali sa najmä poľnohosp. V r. 2000 mala obec 1741 obyvateľov, z toho 885 mužov a 856 žien. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch v Žiline. V obci je vybudovaný vodovod, zavedený plyn a káblová televízia.


Kamenná Poruba

Obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v doline Porubského potoka. Západná pahorkatinná časť chotára je na náplavových kužeľoch, východnú časť v Lúčanskej Malej Fatre tvoria druhohorné horniny. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Lesy sú len v pohorí. Prvá písomná zmienka je z r. 1368. Bola založená na klčovisku na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám a rodu pôvodných dedičných richtárov, neskôr Balogh-Kardošovi. V r. 1598 mala obec 38 domov, v r. 1720 15 daňovníkov, v r. 1828 102 domov a 709 obyvateľov. Zaoberali sa najmä poľnohosp. V r. 2000 mala obec 1741 obyvateľov, z toho 885 mužov a 856 žien. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch v Žiline. V obci je vybudovaný vodovod, zavedený plyn a káblová televízia.


Okres Žilina

Má rozlohu 815,08 km², žije tu 155 989 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 191 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2014).

Územie susedí na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na západe s okresmi Bytča, Považská Bystrica a Ilava, na juhu s okresom Prievidza a na východe s okresmi Martin a Dolný Kubín.

Prvé písomné zmienky o väčšine obcí okolia Žiliny sú z 13. a 14. storočia. Neskôr, počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie, boli osídlené obce pri horných tokoch riek a na úpätiach hôr Malej Fatry (Lysica, Dolná, Horná Tižina, Terchová).

Obyvateľstvo starého kultúrneho územia úrodnejšej časti okolia Žiliny sa zaoberalo poľnohospodárstvom, roľníci horských kopaničiarskych obcí boli viac zameraní na chov hospodárskych zvierat. Obrábali aj vysoko položené polia a využívali horské pasienky v odľahlom chotári, kde mali vybudované letné príbytky a maštale, tzv. bačoviská (cholvarky). Väčší význam mal salašnícky chov oviec s produkciou mliečnych výrobkov, mäsa, vlny a kožušiny. Úžitok prinášalo napokon aj výdatné hnojenie košarovanej pôdy. Salašnícky forma chovu oviec sa do súčasnosti zachovala vo viacerých obciach severozápadného Slovenska, v Terchovej a Belej pri Varíne nadobudla charakter družstevnej veľkovýroby.


Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

  • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
  • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.