HYPOBONUS

Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobnosti a súkromia vrátane diskrétneho narábania s informáciami je u nás úplnou samozrejmosťou.

Dňom 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie Europského parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, a tiež Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu ( č.164/2013 Z.z. a č. 165/2013 Z.z.) a o zrušení smernice 95/46/ES.

 

V súvislosti s novou legislatívou vypracovala naša spoločnosť Zásady ochrany osobných údajov predávajúci, Zásady ochrany osobných údajov kupujúci, ktoré Vám týmto predkladáme.

 

Osobné údaje sú u nás v bezpečí vďaka viacúrovňovému systému zabezpečenia a kontrolným mechanizmom. K osobným údajom jednotlivých klientov majú prístup len konkrétni zamestnanci a partneri MGM ®, ktorí boli preškolení.