HYPOBONUS

Odhad hodnoty pre právne účely

Našim klientom zabezpečujeme odhad trhovej ceny nehnuteľnosti- odborný názor. Tieto odhady nemajú charakter znaleckého posudku, ale stanovisko k aktuálnej cene na základe súčasného stavu realitného trhu v danej lokalite. Odhad dokážeme zabezpečiť na celom území Slovenskej republiky v závislosti od náročnosti od dvoch dní do dvoch týždňov.

Tieto odhady sú najčastejšie využívané pri dedičských konaniach, vysporiadaniach BSM, prípadne v súdnych konaniach. Sme akceptovaným partnerom súdov Slovenskej republiky, ako aj notárskych úradov.

K odhadu je potrebné dodať základné informácie o nehnuteľnosti, fotografie nehnuteľnosti a žiadosť o ohodnotenie. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 0910 86 11 86.