HYPOBONUS

Bývanie v cudzom alebo vlastnom? – 3. časť


Bývanie v cudzom alebo vlastnom? – 3. časť

Kúpime si byt alebo rodinný dom

V prvých dvoch častiach sme rozobrali dva spôsoby obstarania bývania, a to u rodičov a bývanie formou prenajímania bývania. V tejto časti sa pozrieme na tretiu možnosť – kúpa bývania.

Tu máme dve možnosti, a to buď máme dostatočné finančné prostriedky alebo nemáme.

Ak máme dostatok financií na kúpu bývania, niet čo riešiť. Aj keď nie je podstatné odkiaľ uvedené peniaze máme. Kúpime rodinný dom alebo byt a bývame.

Ale čo v prípade, keď dostatok peňazí nemáme?

Ak sme rozhodnutí, že chceme mať vlastné bývanie, musíme sa rozhodnúť ako to riešiť.

Ako sme si v predchádzajúcich blogoch povedali, najväčšie problémy s kúpou nehnuteľnosti majú hlavne mladí ľudia. Jednou z možností je požičať si od rodičov. Ale to nie nič iné ako úver, kde veriteľmi sú rodičia. Tak či tak je potrebné požičané peniaze vrátiť. Možno že za výhodnejších podmienok. Niektorí rodičia obetujú príležitosti užiť si úspory vo svoj prospech a počkať na tieto peniaze nejakú dobu. Niektorí dokonca deťom odpustia úroky. A o to mladí ľudia majú takéto úvery lacnejšie. V tomto prípade vráťme sa k príkladu z druhého blogu. Pri cene 3-izbového bytu 80.000 € a splátkach 200 € mesačne by sme splácali úver od rodičov bez úrokov viac ako 33 rokov. Teda aj rodičia by sa museli vzdať tejto, aj keď zmenšujúcej sumy, na dlhú dobu. A to si nemôže dovoliť každý rodič.

Táto cesta získania peňazí na bývanie pre väčšinu mladých ľudí nevedie. Zostáva už len jedna možnosť. Požiadať o úver niektorú banku.

Ale získať hypotekárny úver z banky nie je také jednoduché ako to na prvý pohľad vyzerá. Každá banka má množstvo podmienok na pridelenie hypotekárneho úveru.

V prvom rade každá banka preveruje bonitu klienta. Čiže schopnosť splácať poskytnutý úver mesačnými splátkami a tá je spojená s dostatočným mesačným príjmom záujemcu o úver. Ak záujemca o úver nedosiahne potrebnú bonitu, tak banka úver neposkytne. Takémuto záujemcovi nezostane iná možnosť ako je bývanie u rodičov alebo nájsť nájomné bývanie. Je tu ešte tretia možnosť. Robiť všetko pre to, aby splnili bonitu, teda získať vyšší príjem napr. zmenou zamestnania s vyšším príjmom.

Ak záujemca o úver spĺňa bonitu, banka poskytne hypotekárny úver. Je potrebné si uvedomiť, že podmienkou pridelenia úveru je založiť nehnuteľnosť. Nie je podmienkou, že to musí byť práve kupovaná nehnuteľnosť, ale spravidla v praxi založenou nehnuteľnosť je práve kupovaná nehnuteľnosť.

Ako si vybrať banku, v ktorej žiadame o hypotekárny úver? Drvivá väčšina žiadateľov u hypotéku pozerá v prvom rade na úrokovú mieru a s tým spojenú preplatenosť úveru. Veľmi často je tá istá výška úveru na tú istú dobu splácania s väčšou úrokovou mierou výhodnejšia ako s menšou úrokovou mierou. Ako je to možné?

Určite sme sa všetci streli v rôznych plagátoch a reklamách na úvery a pôžičky so skratkou RPMN. Žiaľ, veľmi veľa ľudí nepozná význam tejto skratky. Na spomínaných plagátoch a reklamách je zo zákona povinnosť uviesť RPMN produktu. Prečo takmer vo všetkých ponukách je RPMN veľmi drobnými až nečitateľnými písmenami? RPMN je skratka pojmu Ročná percentuálna miera nákladov. Táto veličina vyjadruje všetky poplatky, ktoré dlžník zaplatí banke. V nej sú zahrnuté nielen úroky, ale aj rôzne poplatky, ktoré si väčšina ľudí nevšimne. Preto sa dá zjednodušene povedať, že najvýhodnejšie je tá hypotéka, ktorá má najnižšiu RPMN a nie ktorá má najnižšiu úrokovú mieru.

Výhodnosť úveru sa často posudzuje aj podľa rôznych iných podmienok, napr. možnosť popri mesačných splátkach platiť aj mimoriadne splátky do určitej výšky, napr. niekoľkonásobku mesačnej splátky. Tieto mimoriadne splátky znižujú istinu úveru a tým znižuje splácanie celkový úrokov úveru. Takýmto spôsobom dlžník môže skrátiť dobu splácania úveru alebo môže znížiť mesačnú splátku úveru.

Preto je veľmi dôležité poriadne preskúmať podmienky hypotekárneho úveru vo viacerých bankách a vybrať si ten hypotekárny úver, ktorý najviac vyhovuje našim požiadavkám.

Pokiaľ nám banka hypotéku poskytne, potom stačí vysnívané bývanie kúpiť a začať splácať svoj dlh banke.

Na záver je potrebné zhrnúť spôsoby zabezpečenia bývania. Na Slovensku v súčasnej dobe sa používajú všetky spôsoby. Je na každom z nás, aby sme si vybrali ten spôsob, ktorý je pre nás najpriateľnejší.