HYPOBONUS

V Denníku N sa pýtali nášho šéfa: Pôjdu ceny bytov a domov do konca roka ešte hore? Ako na ne vplýva to, že stavebné materiály dražejú?


1. Rast cien nehnuteľností sa v druhom štvrťroku podľa údajov NBS zrýchlil medzikvartálne o viac ako 6 % a medziročne takmer o pätinu. Videli ste aj vy taký vývoj na trhu? Ceny akého typu nehnuteľností rástli najviac a kde? 

Áno vývoj je, ako opisujete. My sme ho predpovedali ešte pred prvou vlnou korony, keď sme upozorňovali na to, že neexistuje žiaden racionálny dôvod na pokles cien nehnuteľností.

Najvýraznejšie zdraženie pociťujeme najmä pri bytoch v krajských a okresných mestách. Rovnako dražejú aj rodinné domy a pozemky. Ponuka je veľmi obmedzená, legislatívny proces získania stavebného povolenia veľmi zdĺhavý. Celkovo dnešné nastavovanie cenotvorby pri developerských projektoch je veľmi náročné, keďže niektoré vstupy ako stavebné materiály dražejú a taktiež je nedostatok voľných pracovných kapacít, ktoré na jeseň môže opäť ovplyvniť pandémia.

2. Aký vývoj cien bytov a domov predpokladáte ešte do konca roka?

Aktuálne nám nie je známy žiaden dôvod, prečo by mali ceny nehnuteľností stagnovať alebo klesať. Rast cien podporujú historicky najnižšie úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch, nedostatok voľných bytov a rodinných domov, rast cien materiálov, ceny práce a podobne.

3. Ceny niektorých stavebných materiálov výrazne narástli. Odráža sa to už v cenách nových nehnuteľností a rekonštrukcií?

Osobne si myslím, že zdražovanie skolaudovaných nehnuteľností nesúvisí s aktuálnym rastom cien materiálov, nakoľko dokončené nehnuteľnosti boli zakontrahované v minulosti za predchádzajúce ceny materiálov. Je to teda skôr jeden z argumentačných nástrojov na obhajobu vyššej ceny. V čom sa však zdražovanie materiálov už odrazí, sú napríklad nové developerské projekty v procese kontrahovania dodávateľov. Môže sa tiež stať, že niektorí z dodávateľov nedokážu za dohodnuté ceny z minulosti dielo dodať a navýšenie ceny sa následne premietne v navýšení koncovej predajnej ceny. Rovnako je možné, že niektoré z projektov najmä v menších mestách zostanú v „šuflíku“, nakoľko ich výstavba z pohľadu nákladov a konečnej predajnej ceny bude strácať rentabilitu.