HYPOBONUS

Eticky kodex MGM

Účelom tohto etického kódexu je podporovať víziu MGM stať sa vedúcou spoločnosťou na trhu obchodovania s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike uspokojovaním potrieb zákazníkov a poskytovaním profesionálnych služieb na najvyššej úrovni. Spolu s týmto etickým kódexom MGM je rovnako platný aj etický kódex Národnej Asociácie Realitných Kancelárií Slovenska.

Spoločnosť MGM & partners s.r.o. si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek meniť a dopĺňať.

Celé znenie eteického kódexu je k dispozícii v prevádzkach a pobočkách MGM.