HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Znalecké posudky

Zabezpečíme Vám prostredníctvom našich zmluvných znalcov všetky druhy znaleckých posudkov na všetky druhy nehnuteľností pre rôzne účely, ako napríklad hypotéky, stavebné účely (zápis rozostavanej stavby, kolaudácia), dražby, súdne konania, vysporiadania BSM a pod. Vypracovanie znaleckého posudku trvá v závislosti od jeho rozsahu a náročnosti od dvoch dní do dvoch týždňov. 

Okrem znaleckých posudkov zabezpečujeme prostredníctvom našich zmluvných geodetov vypracovanie geometrických a vytyčovacích plánov, ako aj ich zápis do katastrálnej mapy.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 0910 86 11 86.