HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

ČO JE NAŠOU ÚLOHOU PRI RIADENÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU?


 

  • Sme partnerom developera na celé obdobie projektu
  • Preberáme akúkoľvek komunikáciu s klientom
  • Komunikujeme so všetkými bankovými domami v rámci projektu
  • Zaznamenávame a komunikujeme všetky zmeny s dotknutými osobami
  • Riadime a kontrolujeme predajcov projektu
  • Preberáme všetku činnosť v rámci výberu štandardu

Pri projektovom manažmente predaja poskytujeme kompletné riadenie projektu a všetkých procesov súvisiacich s jeho predajom vrátane nastavenia projektového financovania a projektových hypoték. Developer s nami získava možnosť substitúcie a zastupiteľnosť pri procese predaja.

Pre developerov sme v praxi tzv. hromozvod v komunikácií s klientmi. Aktuálne sme riešili vzniknutú situáciu na developerskom projekte, ktorý vyplynul z vojny na Ukrajine, čo ovplyvnilo napr. ceny stavebných materiálov. Výsledkom bolo zvyšovanie aktuálnych cien projektu. 

Developerovi sme pomohli s preceňovaním jednotlivých bytov a následne odkomunikovali dotknutým osobám a príslušným bankám, kde sa pripravovalo projektové hypotekárne financovanie pre klientov. 

Developera sme úplne odbremenili od nepríjemnej komunikácie s klientom a mohol svoj čas investovať do nasledujúcich fáz projektu.