HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

PREČO JE REPORTING DÔLEŽITOU SÚČASŤOU RIADENIA DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU?


Prečítajte si zaujímavé informácie ako nám tento nástroj pomáha k udržaniu vzťahov so súčasnými ale aj potencionálnymi klientmi.

  • Poskytuje nám aktuálne informácie o stave a vývoja dopytu a navyše nám odhaľuje slabé stránky projektu očami klienta.
  • Klienti pomenúvajú problém formou argumentácie, tým pádom vieme našich predajcov pripraviť na zvládanie námietok a nastaviť efektívnu argumentáciu.
  • Na základe pravidelného reportu, ktorý vyplýva z argumentácie klientov, vieme rýchlo reagovať na pripomienky a konať priamo v čase.

U nás máme vlastný CRM systém s analytickým reportingom, v ktorom pracujeme počas celého projektu. Výsledkom sú stále aktuálne informácie, ktoré má developer nepretržite k dispozícií. 

V praxi sme využili tieto korky na príklade, kde klienti vyhodnocovali lokalitu ako hlučnú, našim riešením bolo preskúmať námietky a určenie stratégie predaja, ktorá v sebe zahŕňala argumentáciu v zmysle:

  • v lokalite bola vymedzená kamiónová doprava,
  • po 18:00, kedy je klient už doma, je lokalita tichá,
  • merali sme výšku hlučnosti a nepresahuje normy,
  • kvalita okien, ktorá zamedzuje nadmernému hluku.