HYPOBONUS

Hrozí realitná bublina? Inflácia a Ukrajinci menia pomery na trhu


Mário Glos, viceprezident NARKS a šéf realitnej skupiny MGM sa vyjadril k otázkam pre magazín Index.SME

Slovenský realitný trh zažil nový impulz – ukrajinských zákazníkov. Aký vplyv mali na trh a ako ho zmenili? 

Väčšina ukrajinských zákazníkov má záujem o prenájom, skôr krátkodobý. S nájomným realitným trhom to pohlo výrazne, prenajatá je väčšina voľných kapacít.   Z tohto dôvodu rástla cena prenájmov rezidenčných nehnuteľností a dostala sa na svoju predcovidovú úroveň. Predpokladáme ďalší rast cien prenájmu, napr. z dôvodu rastu energií, inflácii ale aj rastu hypotekárnych úverov. 

Stretávame sa s rôznymi postojmi prenajímateľov, niektorí sú ochotní pomôcť a byty prenajímajú za energie. Iná skupina klientov nemá záujem o prenájom bytov ukrajinským klientom a nie sú  naklonení ku kratšej dobe nájmu ako býva štandardom. My chápeme oba pohľady, častokrát sa jedná o jediné rodinné vlastníctvo a prenajímateľ má prirodzený strach z opotrebovania, veľkej spotreby energií- nakoľko v prevažnej miere sa jedná o rodiny s viacerými deťmi a pod. Častokrát je nákup takýchto nájomných bytov financovaný prostredníctvo hypotekárnych úverov, čiže vlastník- prenajímateľ si nemôže dovoliť poskytnúť byt vojnovým utečencom grátis- len za energie, nakoľko musí platiť splátky hypotéky. 

Zaznamenali ste zmenu správania slovenských kupujúcich a predávajúcich? Evidujete nejaké zmeny? Napríklad zbavovanie sa investičných bytov a podobne.

Opäť by som rozdelil kupujúcich do dvoch kategórií. Prvá kategória- bežný záujemca o vlastné bývanie a druhá kategória- klient/ investor, ktorý má záujem ochrániť svojej finančné zdroje pred infláciou, prípadne iným znehodnotením.  V prvej kategórii, áno, časť kupujúcich začiatkom konfliktu na Ukrajine zamrzla, opakoval sa scenár z obdobia prvej vlny pandémie. Jednoducho klient sa zľakol, nevedel čo môže očakávať a úplne prirodzene odložil svoje nákupné rozhodnutie. Potom príde obdobie, kedy sa tie naakumulované odložené rozhodnutia prejavia zvýšeným dopytom. Napríklad pri pandémii toto obdobie nastalo pri odznievaní prvej vlny, keď sa začali uvoľňovať protipandemické opatrenia a vonku sa začalo otepľovať- vrchol dopytovej sezóny bol v období, keď v predchádzajúcich rokoch bol naopak mierny útlm, aj keď sezónnosť ako taká sa postupne z realitného trhu štandardných nehnuteľností postupne vytráca. V prípade vojny na Ukrajine sa to dá ťažko predikovať, ale už dnes cítime výraznejší pohyb na realitnom trhu. 

V druhej kategórii- investičných klientov sme zaznamenali zvýšený dopyt o nákup ďalších investičných nehnuteľností. Časť klientov sa vyslovene chcela zmysluplne “zbaviť” hotovosti  a mala veľký apetít. V trende sú hlavne byty, pôda ale aj rekreačné nehnuteľnosti u nás aj v zahraničí. 

Je na trhu stále veľký dopyt po bývaní?  

Áno dopyt je stále veľký. Aktuálne klienti zažívajú turbulentné obdobie z pohľadu rastu úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch, bankové domy menia cenníky doslova z hodiny na hodinu. Nepredpokladáme však, že zmena úrokovej sadzby do výraznej miery ovplyvní dopyt, skôr sa môže stať, že z hľadiska jeho nákladovosti na hypotéku dosiahne menej žiadateľov.  Na Slovensku dlhodobo chýba niekoľko sto tisíc bytov, prakticky trh nájomného bývania neexistuje a pre našinca je stále výhodnejšie nehnuteľnosť kúpiť ako si ju dlhodobo prenajímať. To je len niekoľko faktov, prečo predpokladáme aj naďalej vysoký dopyt po nehnuteľnostiach.