HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Pre developerov / investorov

Víziou poskytovania našich služieb pri predaji projektov je kompletne odbremenenie investora/ developera od akejkoľvek operatívy a rutinných činností. Outcorsovaním týchto služieb investor získa priestor na uskutočňovanie dôležitých rozhodnutí a svoju energiu  bude môcť sústrediť  do iných aktivít.  

Vidíme spokojných klientov žijúcich v harmónii so svojimi rodinami v našich novostavbách, ktoré sme im spoločne vytvorili a sprostredkovali.

Taktiež vidíme spokojného investora/ developera, ktorý vôbec neriešil predaj a s ním spojenú operatívu a teší sa z rýchleho/ výhodného vypredanie  projektu.

PONUKA SLUŽIEB  

 1. Realitná advokácia
 2. Katastrálny servis
 3. Outsoursing kompletných  jednaní  so záujemcami o kúpu/ prenájom
 4. Vyhotovenie prof. fotodokumentácie a popisov vrátane vizualizácií  
 5. Ukážka vzorového bytu- virtualizácia
 6. Partnerské zľavy- úvodný benefit
 7. Zriadenie obchodného miesta v priestoroch projektu
 8. Kompletné poradenstvo a zastrešenie marketingu
 9. Zriadenie novej web stránky na náklady MGM  
 10. Outdoorová reklama  + inhouse reklama
 11. Organizácia propagačno- predajných akcií so skupinovou účasťou
 12. PR  +  reklama
 13. Maximálna stotožnenosť s projektom
 14. Brand Premium
 15. Spolupráca pri predaji/ TIPERSTVO
 16. Ušetrenie finančných prostriedkov prostredníctvom cieleného a efektívneho predaj

MGM vám ponúka komplexné riešenia predaja bytov a nebytových priestorov projektu. Zabezpečí pre vás komplexne všetky zložky predaja:

a. Predpredajné poradenstvo, marketing, cenotvorba

b. Realizáciu obhliadok, prezentáciu objektov, komunikáciu s klientami ( klientske zmeny, vizualizácie a pod)

c. Realitnú advokáciu a katastrálny servis- príprava zmlúv, komunikácia s klientami (pripomienkovanie), kataster, banky  a pod.  až po fyzické protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti + popredajný servis, odmenenie klienta  s cieľom následného referenčného predaja

d. Zabezpečenie klientely a aktívny predaj (pasívny by nefungoval - zlé referencie a zlé povedomie)

MGM sa ďalej bude priamo podieľať na dohodnutých  merketingových výdavkoch. Ďalej poskytne veľmi cenné know how a bude priamo zainteresované pri tvorbe marketingového mixu a kampaní. V neposlednom rade predaj zabezpečí prostredníctvom veľmi skúsených a  profesionálnych a preškolených makléroch a ušetrí investorovi desiatky hodín času, čo  prinesie vyšší výnos z predaja v kratšom čase.