HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Pri prenájme

Môžete sa na nás obrátiť aj v prípade, že vlastníte nehnuteľnosť, ktorú potrebujete prenajať. Zabezpečíme inzerciu, obhliadky, vyhotovíme zmluvnú dokumentáciu a tiež odovzdanie nehnuteľnosti novému nájomcovi.

 • Nábor nehnuteľnosti (fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie náborového listu)
 • Navrhnutie stratégie prenájmu, určenie cieľovej skupiny, odporúčanie ceny prenájmu formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností
 • Vyhotovenie profesionálnej fotodokumentácie vrátane upravenia fotiek, prípadne vyhotovenie  videa (krátke zrýchlené video, produkcia, strih, scenár, zábery z vtáčej perspektívy) alebo 3D scan nehnuteľnosti, virtuálna prehliadka, prípadne Home- staging (príprava nehnuteľnosti, skrášlenie nehnuteľnosti, dekoračné predmety)
 • Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti  (podklady zabezpečuje objednávateľ)
 • Pridanie nehnuteľnosti do realitného portfólia MGM – interný systém MGM (elektronické spracovanie, pridanie vyhotovenej fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti), aktivácia nehnuteľnosti v internom systéme MGM a publikácia na internetovom sídle MGM
 • Publikovanie inzercie nehnuteľnosti (vrátane exportu na externé internetové stránky s inzerciou nehnuteľností), archivácia nehnuteľnosti (stiahnutie inzercie a vyradenie do archívu)
 • Reporting o stave inzercie nehnuteľnosti, príprava štatistiky nehnuteľnosti
 • Príprava zoznamu potencionálnych záujemcov vrátane oslovenie a následného reportingu
 • Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti alebo bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy), spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti
 • Úschova kľúčov od nehnuteľnosti v zabezpečenej schránke
 • Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania
 • Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie nájomných zmlúv, preberacieho protokolu a pod., pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo)