HYPOBONUS

Bánová – tichá mestská časť na periférii rušného mesta


Bánová je mestská časť Žiliny a rozprestiera sa na ľavej strane rieky Rajčanka približne 3 km od centra mesta Žilina. Na severe susedí s ďalšou mestskou časťou Závodie. Táto pôvodne samostatná obec bola pričlenená k Žiline v roku 1970.

Názov obce sa spomína prvýkrát okolo roku 1208 ako „praedium bani“ (majetok bána). V roku 1393 pod názvom Banfoula a neskôr v roku 1539 ako Banowa. Možno predpokladať, že najmenej od  13. storočia bolo toto územie súvisle osídlené.  Podobne ako obec Bytčica aj Bánová patrila panstvu Lietava, ktoré tu malo rybníky. Z pôvodnej zástavby sa vytvorilo uprostred obce námestie. Do vzniku ČSR patrilo rozsiahle územie v okolí kaštieľa grófovi Pongrácovi. Panstvo sa už pred 1. svetovou vojnou ocitlo kvôli dlhom Pongrácovcov v úpadku. Po skončení  1. svetovej vojny štát rozpredal časť areálu kaštieľa obyvateľom Bánovej. Počas 1. sv. vojny stihla časť obce dokonca vyhorieť. V roku 1921 začala elektrifikácia obce. V severnej časti námestia bol v roku 1935 postavený kostol.

V Bánovej nájdeme množstvo historických pamiatok ako klasický kaštieľ z druhej polovice 19. storočia, ktorý sa nachádza v centre obce. Kaštieľ bol sídlom a príbytkom rodu Pongrácovcov, grófov z Lietavského panstva, ktorí v 19. storočí vlastnili Bánovú. Posledným grófom Bánovej bol Tibor Pongrác. V súčasnosti je majetkom súkromného vlastníka, ktorý stavbu zrekonštruoval do dnešnej podoby. Vedľa kaštieľa na námestí Jána Bosca sa nachádza miestny kostol. A hoci má zmodernizovaný interiér, zaujímavosťou a historickou vzácnosťou sú nástenné maľby nad oknami a na strope. Z pravej strany vstupných dverí kostola stojí trojičný stĺp z roku 1821 so súsoším Najsvätejšej trojice.  V spodnej časti je socha sv. Floriána, ochrancu obce pred požiarom. V strede Námestia Jána Bosca stojí kamenný kríž. Dali ho postaviť bánovskí rodáci žijúci v Amerike v roku 1896.  Ich mená sú vyryté na zadnej strane kríža. Kamenný kríž v poli Pod Pažítkami postavili vďační Bánovčania vracajúci sa z bojov s Turkami. Miesto je nazývané aj ako križovatka troch ciest.

Mestskej časti Bánová v roku 2005 síce hrozil zánik z dôvodu výstavby sídliska na jej území a prepojenia s dnešným sídliskom Hájik, ale dnes patrí k zaujímavým častiam blízkeho okolia okresného mesta. Je vyhľadávanou lokalitou pre ľudí hľadajúcich ticho a pokoj na periférii rušného mesta. Ponúka plnú občiansku vybavenosť a do centra mesta je to len na skok.

 

Mestskej časti Bánov