HYPOBONUS

Čo okrem úrokovej sadzby si treba všímať pri výbere tej najvýhodnejšej hypotéky?


1. Poplatky súvisiace s vybavením hypotéky

Banky sa navzájom líšia aj v poplatkoch za vedenie osobného účtu, z ktorého hypotéku splácate. Od účtu zadarmo až po účet s rôzne vysokými poplatkami. Častokrát výška výsledného úroku na hypotéke závisí aj od kúpy iných produktov v banke, či už sporenia, kreditnej karty, poistenia, alebo aktívneho využívania účtu. V prípade, že doplnkový produkt prestanete používať a zrušíte ho, riskujete zvýšenie úrokovej sadzby na hypotéke, čo výrazne ovplyvní výšku preplatenia hypotéky.

2. Čas schvaľovania a jednoduchosť vybavenia hypotéky

Dĺžka schvaľovania žiadosti o hypotéku je v bankách individuálna. Sú banky, ktoré vedia schváliť hypotéku za 2 dni ( v prípade, že sú doklady kompletné a je vyhotovené interné ocenenie nehnuteľnosti bankou) až po prípady, kedy sa schvaľovanie natiahlo aj na mesiac. Príčinou bývajú často nekompletne doložené doklady, predlžený čas vyhotovenia znaleckého posudku, podklady vyžiadané bankou dodatočne nad rámec štandardných dokumentov. Dôvodom predĺženého schvaľovacieho procesu však môže byť aj aktuálna akciová ponuka banky, ktorá nestíha interne spracovať množstvo žiadostí alebo neefektívna komunikácia pracovníka banky či už priamo s klientom, alebo sprostredkovateľom hypotéky – finančným poradcom.

3. Iné náklady spojené s hypotékou

Medzi výdavky, ktoré neplatíte banke, ale sú nevyhnutné pri vybavovaní hypotéky patrí platba znalcovi za vypracovanie znaleckého posudku a platba za kolky na katastri, keď je hypotéka schválená v súvislosti so zápisom záložného práva na list vlastníctva.

Niektoré banky preplácajú náklady za vyhotovenie posudku, prípadne si interne ocenia nehnuteľnosť za cenu nižšiu ako platíte samotnému znalcovi za vyhotovenie znaleckého posudku. Pri nižšej výške hypotéky si niektoré banky vedia stanoviť hodnotu nehnuteľnosti aj tabuľkovo podľa cenovej mapy bez potreby akejkoľvek platby za takéto ocenenie nehnuteľnosti. Iná banka ocení nehnuteľnosť aj zaplatí kolky na katastri, ale požaduje aby si klient u nich uzavrel poistenie domácnosti a životné poistenie. V ďalšej banke takisto preplatia znalecký posudok a kolky na katastri, avšak ponúkaný úrok na hypotéke bude vyšší, čo sa nie v každom prípade oplatí.

4. Výstavba domu

V prípade, že financujete výstavbu domu hypotékou a banke ste založili rozostavaný dom, kedy banka stanovila pri schválení hypotéky tzv. budúcu predpokladanú hodnotu, existujú výrazné rozdiely v mechanizme čerpania hypotéky, nastavaní jednotlivých čerpaní hypotéky na viac tranží, či poplatkov za jednotlivé čerpania úveru. Dokladovanie takejto hypotéky je spravidla fotografiami rozostavaného domu, banky upúšťajú od pokladničných bločkov a faktúr, ale nájdu sa aj také.

5. Aká banka je teda najvýhodnejšia

Pokiaľ ste tušili, že vám neprezradíme jednu prípadne dve najvýhodnejšie banky na trhu, predpokladali ste správne. Súvisí to jednak s rozdielnym prístupom bánk k stanoveniu hodnotenia konkrétneho klienta a tým pádom definitívnych parametrov hypotéky, jednak nie každý klient je rovnaký.

Napríklad, pokiaľ klient potrebuje kúpiť byt za 100 000 € a hypotéku požaduje 90 000 € (má nešetrených 10 000 €) a jeho banka mu ponúka hypotéku do 80% hodnoty nehnuteľnosti, čiže 80 000 € za úrok napr. 1,50%  pri splatnosti 30 rokov a k tomu doplnkový spotrebný úver 10 000 € za 5% a splatnosti 8 rokov, bude výsledná splátka oboch úverov vyššia ako hypotéka 90 000 € v inej banke za vyšší úrok 1,70% na 30 rokov, i keď klient v prvom prípade preplatí menej na úrokoch.

Každý klient má iné priority, iné príjmové možnosti, budúce plány, možnosti realizovať mimoriadne vklady na hypotéku.

Každý klient však môže ušetriť čas, starosti a nechať si bezplatne porovnať aktuálne možnosti v jednotlivých bankách. Vybavenie hypotéky nie je síce jadrová fyzika, avšak podmienky bánk sa v čase menia, pokiaľ je dnes výhodná ponuka jednej banky, zajtra to platiť nemusí.

V MGM realitnom centre sme pripravení vám poskytnúť kompletné poradenstvo pri výbere najvhodnejšej hypotéky a celý proces spracovania hypotéky za vás zrealizovať.