HYPOBONUS

Realitná kancelária – ako to funguje? (časť prvá)


Drvivá väčšina z Vás, ak nie všetci, pojem realitná kancelária pozná, niektorí z praxe, iní len z počutia, mnohí s dobrými skúsenosťami, ďalší z viac či menej nedobrými spomienkami. Veľká skupina je tých, čo posudzujú pôsobenie realitnej kancelárie na základe skúseností a hodnotenia iných osôb.  A ako to bežne býva, často to funguje ako bežná detská slovná hra „Telefón“. V ktorej to, čo odznie na začiatku a na konci sú diametrálne odlišné veci, ďaleko od skutočnosti a ovplyvnené nezainteresovanými občanmi. Platí tu pravidlo, že len osobná skúsenosť je objektívna na posúdenie a tiež je ovplyvnená aj druhou stranou a to realitnou kanceláriou.

Voľný trh tak ako v každej sfére nášho bytia aj sem priniesol konkurenciu v podobe veľkých hráčov aj malých a nezávislých firiem. Obrovské sú rozdiely v ich činnosti, fungujú franšízové spoločnosti, ktoré majú prepracované metódy a svoj úspech chcú rozšíriť aj u nás. Proti pólom sú samostatne fungujúci jednotlivci, poprípade rodinné firmy so skúsenosťami a či bez. Medzi týmito dvoma pólmi je priestor pre ďalšie menšie či väčšie spoločnosti. Niektorí medzi sebou kooperujú, iní tvrdošijne idú vlastnou cestou. Tak ako sú rozdiely vo veľkosti, existujú mnohé odlišnosti ako v poskytovaných službách, poplatkoch a čo je zásadné, v prístupe a v profesionalite. Prístup je vecou osobnou, realitný maklér má a musí byť človekom na správnom mieste a ako všade v službách, isté predpoklady sú nevyhnutnosťou. Samotný prístup konkrétneho makléra je základom, prvý dojem je vždy len raz a rozmanitosť právnych a skutkových skutočností v realitnom biznise si vyžaduje osoby obdarené trpezlivosťou a vytrvalosťou. Základom práce realitnej kancelárie je služba a to mimoriadne zodpovedná, reality nie sú rožky a ich predaj a kúpa nie je každodennou záležitosťou. Ochota a prístup makléra musí byť absolútnou samozrejmosťou. Profesionalita je však to, čo zámer dovedie ku cieľu, nakoľko ten je prvotný, či už máte záujem kúpiť alebo predať. Maklér teda musí byť odborne zdatný, musí sa vedieť orientovať a mať prehľad v legislatíve ako aj na trhu.

Práve odbornosť je to, čo robí spoločnosť MGM tým, čím je. Pravidelné školenia a semináre s následným testovaním maklérov sú v MGM samozrejmosťou. 

 

Autor: František Bakovka, senior maklér realitného centra MGM