HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Garancia bezpečnosti

 • Pri našej práci sme dôkladný a nejdeme len po povrchu. Pri realizácii obchodu preverujeme ako nehnuteľnosť a vlastníka, tak aj záujemcu o kúpu, či prenájom. 
 • Našim cieľom je predchádzať akýmkoľvek neočakávaným situáciám počas priebehu obchodu a vďaka prevencii sa vyvarovať rôznym rizikám, ktoré by v konečnom dôsledku mohli poškodzovať záujmy našich klientov.  

 

 


Prijali sme veľa opatrení, aby sme klientom mohli GARANTOVAŤ BEZPEČNOSŤ realitných transakcií. Uvádzame len niektoré z nich.Preverená nehnuteľnosť a vlastník
 • v čase podpisu zmlúv aktuálny list vlastníctva (prevencia voči možným duplicitným katastrálnym konaniam, prevencia voči duplicitnému vlastníctvu, prevencia voči novým, resp. kontinuálne vzniknutým vecným bremenám a záložným právam)
 • osobná účasť MGM a asistencia pri úradnom overení podpisu vlastníka (garancia podpísania zmluvy  vlastníkom-  okrem asistencie aj prevencia napr.  voči  sfalšovaniu úradného podpisu)
 • nehnuteľnosť certifikovaná MINISTERSTVOM NEHNUTEĽNOSTÍ  (viac sa dozviete tu)
   
Preverené finančné možnosti kupujúceho
 • Zmluvy uzatváram  až po  potvrdenom spôsobe financovania kúpy nehnuteľnosti.
 • Záujemcom o kúpu odporúčame nášho referenčného finančného poradcu (viac sa dozviete tu).
 • V prípade, že má kupujúci svojho fin. poradcu alebo komunikuje priamo s bankou, informujeme sa vopred  o výške úveru a podmienkach čerpania úveru.
 • V prípade vlastných finančných prostriedkov zriaďujeme  bankové vinkulácie alebo notásrske úschovy s nasledovným dosledovaním podmienok uvoľnenia fininčných prostriedkov. Najčastejšími podmienkami napr. sú   povolenie vkladu vlastníckeho práva, alebo zápis plomby, resp. ťarchy – v týchto prípadoch zabezpečujeme napríklad list vlastníctva.