HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Poslanie


Samotný realitný biznis je pre nás poslaním. Nie prácou alebo povolaním.


  • Našimi skúsenosťami v oblasti sprostredkovania  nehnuteľností  plníme sny našim klientom o bývaní ako i v podnikaní.  Šetríme im čas, energiu a financie prostredníctvom našich služieb s vysokou pridanou hodnotou a garanciami.
  • Odbornú verejnosť vzdelávame a podporujeme formou publikačnej činnostiškolení. Našim cieľom je globálne zvýšenie a rozvíjanie profesionalizácie realitného biznisu.
  • Pre edukáciu širokej verejnosti a študentov sme vytvorili  projekt RealitnyVodicak.sk . Cieľom je zvyšovanie  informovanosti a povedomia, tzv. „realitnej gramotnosti.“  Taktiež sme  napísali a vydali knihu „ Realitná Príručka“ a v publikačnej činnosti sa ďalej nepretržite  angažujeme.
  • Poslaním nášho franchisingu je nepretržite pomáhať našim partnerom a uľahčovať im podnikanie. Poskytovať  im silné zázemie, jedinečný edukačný systém, legislatívnu a právnu podporu, systém riadenia  a manažmentu vrátane geniálneho marketingu.  Inými slovami odovzdávať naše kompletné know-how a tým im poskytnúť  veľkú konkurenčnú výhodu.
  • Najlepšie „miesto pre život“ je pre našich realitných maklérov, zamestnancov a ľudí zainteresovaných v MGM. Našich ľudí vnímame ako našu rodinu. Budujeme také podmienky, aby naši ľudia okrem finančnej stránky boli spokojní aj so svojim životom, kariérou, aby si mohli plniť svoje sny a túžby a boli šťastní. Vytvárame vysoko motivačné prostredie, zabezpečujeme maximálnu podporu, či marketingovú, materiálnu, edukačnú alebo právnu. Poskytujeme zázemie.