HYPOBONUS

Kultúra


Ponúkame nehnuteľnosti, v ktorých si sami vieme predstaviť vlastnú existenciu, bývanie alebo podnikanie. 


  • Ponúkame nehnuteľnosti s ktorými sa stotožňujeme a veríme, že môžu našim klientom priniesť pridanú hodnotu.
  • Vážime si každého človeka, bez rozdielu na jeho pôvod, povolanie, vierovyznanie alebo farbu pleti. Každý klient je pre nás osobnosť.  Preto ku každému pristupujeme individuálne  rešpektujúc jeho  potreby a požiadavky. Ponúkame riešenia šité „na mieru“.
  • Za dobrý obchod považujeme len taký, keď sú naši klienti spokojní.  WIN- WIN je jeden z mnohých princípov našej firemnej  kultúry. Medzi ďalšie patrí napríklad diskrétnosť, zodpovednosť, profesionalita, dochvíľnosť a mnohé ďalšie. Nikdy sa neuspokojíme len s čiastočným výsledkom, nie sme povrchný- ideme do hĺbky  a skúmame detaily. 
  • Vysoko si vážime dôveru našich klientov, ktorú sa snažíme nepretržite budovať prostredníctvom špičkových služieb, maximálnej transparentnosti, kvalitného a profesionálneho tímu odborníkov, seriózneho a priameho jednania.
  • Rovnako si vážime sami seba. Celý kolektív MGM považujeme za svoju vlastnú rodinu.  Navzájom sa rešpektujeme, pomáhame si a podporujeme sa. Každý z nás dodržiava etický kódex MGM.   Hráme fair-play, zdieľame informácie a vzájomne spolupracujeme. Pri výbere našich nových ľudí dbáme najmä na ich osobnostné predpoklady, charakteristické črty a  morálnu bezúhonnosť.
  • Jednou z podstatných zložiek našej kultúry je vzdelávací systém MGM  REAL ESTATE ACADEMY ©.  Dbáme na to, aby boli všetci  naši ľudia v MGM vzdelaní profesionáli s ľudským prístupom a pokorou. Budujeme v nich ambície, sebareflexiu  a zodpovednosť. Učíme ich stanovovať a dosahovať ambiciózne ale reálne ciele. O kvalite nášho edukačného systému  MGM  REAL ESTATE ACADEMY © svedčí fakt, že časť z neho sme poskytli ako koncepciu vzdelávania pre Národnú  asociáciu realitných kancelárií Slovenska- NARKS a Mgr. Mário Glos je jedným z jej ich interných školiteľov. V tomto duchu vzdelávame aj odbornú verejnosť a to formou  publikačnej činnosti alebo školení a workshopov.  Cieľom tejto aktivity  je globálne  zvýšenie  profesionalizácie realitného biznisu, o čo sa snažíme už dlhé roky.
  • Neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry je  spoločenská zodpovednosť.  Recipročne za získanú dôveru, ktorá sa nám dostáva od našich  klientov od roku 1997,   sme vytvorili viacero edukačných projektov, ako napr. RealitnyVodicak.sk (ročne preškolíme viac ako  1.000 študentov na základné realitné témy), vydali knihu REALITNÁ PRÍRUČKA, prednášame na univerzitách, pomáhame aj sponzorsky, šetríme životné prostredie  a recyklujeme.