HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Vízia


Našou víziou je zlepšovať kvalitu života mnohým ľuďom formou poskytovania špičkových realitných a s tým  súvisiacich služieb pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností. 


  • Chceme určovať trendy a vytvárať budúcnosť realitného biznisu.
  • Postupom času realitná skupina MGM a jej ľudia budú považovaní za najlepšieho realitného  poradcu a sprostredkovateľa a to v očiach jej klientov, partnerov i širokej verejnosti.
  • Taktiež je našou víziou odovzdávať svoje dlhoročné   skúsenosti a know- how  prostredníctvom franchisingu MGM   našim partnerom ako aj vzdelávať odbornú verejnosť.
  • Plánujeme zostať  aj v budúcnosti lídrom  v oblasti realitného vzdelávania  širokej verejnosti a študentov, ktorých budeme aj naďalej nepretržite podporovať.
  • MGM vidíme  ako najlepšie „miesto pre život“ pre  spokojných realitných  maklérov, špecialistov, partnerov a všetkých zamestnancov.