HYPOBONUS

Ochrana životného prostredia

  1. Separovanie odpadu nie je vždy komfortné a  s danou myšlienkou sa musí stotožniť celá firma. Napriek tomu, že nie pri všetkých našich kanceláriách sú zberné nádoby sa nevzdávame a snažíme sa triediť plasty a papier od bežného odpadu.
  2. Na tlač zmlúv a inej dokumentácie využívame recyklovaný papier a snažíme sa ho míňať čo najmenej. V každom našom e-maili je na jeho konci prosba určená príjemcovi  aby myslel na životné prostredie a taktiež neplytval zbytočnou tlačou.
  3. Naši klienti majú možnosť niektoré z našich dokumentov ako napríklad dokument o obhliadke nehnuteľnosti alebo náborový list podpísať stylusom (dotykovým perom) na tablete a následne im dokument odoslaný e-mailom aj s ich podpisom alebo zaručeným  elektronickým podpisom.
  4. Našim klientom ponúkame možnosť spoločnej dopravy a dovezenia na obhliadku alebo nábor. Tým šetríme nielen peňaženku nášho klienta, ale aj životné prostredie a nezahlcujeme duplicitne naše ovzdušie emisiami