HYPOBONUS

Projekt Reality bližšie Žilinčanom a Trnavčanom

Vzdelávacie  workshopy ,- REALITY BLIŽŠIE K VÁM s MGM & partners s.r.o. sú jediné svojho druhu na Slovensku. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť bežným obyvateľom ako aj cieľovým skupinám klientov problematiku predaja nehnuteľností a poskytnúť im dostatočné informácie, zvýšiť ich právne vedomie aby si bez problémov a bezpečne dokázali predať, prenajať, alebo kúpiť akúkoľvek nehnuteľnosť.

Počas trvania tohto projektu boli zverejňovať rôzne články a riešili sa konkrétne situácie účastníkov- obyčajných ľudí z reálneho života a tým  sa predchádzalo možným chybám, či podvodom pri nakladaní s nehnuteľnosťami. Semináre boli pre občanov zdarma, tí získali komplexné informácie o trhu nehnuteľností a podrobný návod ako postupovať pri kúpe, predaji, či prenájme nehnuteľností s prihliadnutím na lokalitu žilinského kraja, bez toho, aby boli z hľadiska nedostatku informácií a vedomostí nútení využívať služby tretích osôb.

Ďalej všetci účastníci obdržali vzorové tlačivá zmlúv, návrhov na vklad a iných dokumentov potrebných pri prevode nehnuteľnosti.

Záujemcom o semináre bola sprístupnená bezplatná linka 0800 100 100, kde sa mohli prihlásiť a získať všetky potrebné informácie ohľadom tohto projektu. Semináre boli  tematicky zložené zo 6 častí a dĺžka jedného semináru je cca 120 min.

Projekt počas jeho trvania  zasiahol formou masívnej mediálnej kampane vzorku 100 000 ľudí, ktorí projekt zaregistrovali z reklamy a odborných článkov a 300 ľudí, ktorí sa osobne zúčastnia seminárov v Žilinskom  kraji.

V súčasnosti tento projekt realizujeme individuálne na objednávku rôznych spoločností a organizácií napríklad na edukáciu bankových zamestancov, finančných sprostredkovateľov, bytových dôverníkov ale aj širokej verejnosti. V prípade záujmu o zorganizovanie takéhoto workshopu nás môžete kontaktovať.

 

Napísali o nás, rozhovory

Rozhovor publikovaný  v časopise Reality a bývanie  ( clanok reality a byvanie PDF súbor)

Rozhovor s Mário Glosom o bezplatných seminároch

 

Priblížte nám projekt REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM, o čom v ňom ide a čo je jeho cieľom.
Vzdelávacie  semináre ,- REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM s realitným centrom MGM & partners sú prvé svojho druhu na Slovensku. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť bežným ľuďom problematiku predaja nehnuteľností a poskytnúť im dostatočné informácie, zvýšiť ich právne vedomie aby si bez problémov a bezpečne dokázali predať, prenajať, alebo kúpiť akúkoľvek nehnuteľnosť. Samozrejme účasť na seminároch ako aj  manuál sú úplne zadarmo, záujemcov to nič nestojí.

Popíšte nám konkrétnejšie ako semináre budú vyzerať a čo sa záujemcovia majú možnosť dozvedieť?
Semináre sú tematicky zložené z viacerých častí a dĺžka jedného semináru je cca 90 min. Snahou MGM & partners je poskytnúť širokej  verejnosti čo najzreteľnejšie všeobecné informácie týkajúce sa nehnuteľností a ich prevodu, katastra,  zameriame sa na predchádzanie podvodov s nehnuteľnosťami, preberieme najčastejšie chyby  pri predaji, kúpe, alebo prenájme nehnuteľností a ukážeme si aplikáciu v praxi. Ďalej budeme odpovedať na otázky zúčastnených, vyriešime modelové situácie a vysvetlíme vzorové dokumenty a zmluvy, ktoré obdrží každý účastník školenia zdarma. Záverom semináru dostanú priestor ďalší partneri tohto projektu a pridajú užitočné rady  napr. ako prefinancovať nehnuteľnosť, alebo ušetriť na energiách. Ale nevyhneme sa ani aktuálnym témam vplyvu Eura a finančnej krízy na trh nehnuteľností. Na jednom seminári je obmedzená účasť maximálne 20 záujemcov a semináre budú v závislosti od záujmu verejnosti viac krát týždenne.

 

Semináre sú  iba jednou časťou , čo tvorí zvyšok projektu REALITY BLIŽŚIE ŽILINČANOM ?
MGM & partners okrem seminárov bude pravidelne počas celého trvania projektu publikovať v spolupráci s  mediálnymi partnermi aj odborné články súvisiace s problematikou nehnuteľností, čo uvíta najmä časovo vyťažená skupina ľudí, ktorí majú nedostatok času zúčastniť sa osobne seminárov.  Ďalej budeme prostredníctvom tlače odpovedať na najčastejšie otázky účastníkov seminárov a rozoberať ich konkrétne prípady  a radiť ako postupovať.

 

V čom vidíte najväčší prínos projektu REALITY BLIŽŚIE ŽILINČANOM ?
Od tohto projektu očakávame najmä zvýšenú informovanosť verejnosti o problematike realít v Žiline a okolí a z toho vyplývajúcu zvýšenú odolnosť podľahnúť napr. davovej psychóze, alebo podobným javom, ktoré v konečnom dôsledku sú na úkor bežných ľudí. Navyše účastníci seminárov získajú  vzorové kúpno- predajné a nájomné zmluvy, čo i umožní uzavrieť kúpu, predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti bez ďalších komplikácií .

Ako majú postupovať naši čitatelia, ktorý sa chcú zúčastniť bezplatných seminárov v rámci projektu REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM v realitnom centre  MGM & partners ?
Projekte REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM prebieha nepretržite až do Júna ´09. Počas tohto obdobia sa záujemcovia o bezplatné semináre môžu prihlásiť telefonicky na bezplatnej linke MGM & partners 0800 110 100, osobne návštevou nášho realitného centra MGM & partners na adrese Nám. A. Hlinku 1, 1 posch. v Žiline, prípadne emailom na reality@realitymgm.sk. Prihlásených uchádzačov zaevidujeme a pozveme na konkrétne semináre, ktoré sa budú konať v podvečerných hodinách počas pracovných dní  a víkendov v priestoroch realitného centra MGM & partners na Nám.A. Hlinku 1, I. posch. v Žiline.