HYPOBONUS

Pri kúpe

Nielen pri predaji nehnuteľnosti vieme byť nápomocní. Ak plánujte kupovať, prevedieme Vás celým procesom bezpečne a bez starostí.

 • Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle požiadaviek klienta  a vytipovaní vhodnej  NEKOMERČNEJ nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle požiadaviek klienta a vytipovaní vhodnej  KOMERČNEJ nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti alebo bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy)
 • Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti
 • Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA, preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti
 • Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania
 • Prihlášky u dodávateľov služieb a energií
 • Katastrálny servis (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.)
 • Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo, vrátane garancie 100 % povolenia vkladu a poistenia zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti)
 • Asistencia a doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike alebo notárskom úrade 
 • Zabezpečenie znalca kvôli Znaleckému posudku
 • Finančné poradenstvo