HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Pri predaji

V prípade, že si ako predávajúci vyberiete našu realitnú kanceláriu, postaráme sa o celý priebeh obchodu tak, aby ste boli čo najmenej časovo zaťažený. Vyriešime za Vás všetko, čo je potrebné ku úspešnému predaju:

 • Nábor nehnuteľnosti (fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie  náborového listu)
 • Navrhnutie stratégie predaja/ prenájmu, určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností
 • Vyhotovenie profesionálnej fotodokumentácie vrátane upravenia fotiek, prípadne vyhotovenie  videa (krátke zrýchlené video, produkcia, strih, scenár, zábery z vtáčej perspektívy) alebo 3D scan nehnuteľnosti, virtuálna prehliadka, prípadne Home- staging (príprava nehnuteľnosti, skrášlenie nehnuteľnosti, dekoračné predmety)
 • Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti  (podklady zabezpečuje objednávateľ)
 • Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA, preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti
 • Pridanie nehnuteľnosti do realitného portfólia MGM – interný systém MGM (elektronické spracovanie, pridanie vyhotovenej fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti), aktivácia nehnuteľnosti v internom systéme MGM a publikácia na internetovom sídle MGM
 • Publikovanie inzercie nehnuteľnosti (vrátane exportu na externé internetové stránky s inzerciou nehnuteľností), archivácia nehnuteľnosti (stiahnutie inzercie a vyradenie do archívu)
 • Reporting o stave inzercie nehnuteľnosti, príprava štatistiky nehnuteľnosti
 • Príprava zoznamu potencionálnych záujemcov vrátane oslovenie a následného  reportingu
 • Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom (za účasti alebo bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy), spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti
 • Úschova kľúčov od nehnuteľnosti v zabezpečenej schránke
 • Spísanie protokolu o odovzdaní  nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania
 • Prihlášky a odhlášky u dodávateľov služieb a energií
 • Katastrálny servis® (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.)
 • Realitná advokácia® (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., pripomienkovanie zmlúv, odborné poradenstvo, vrátane garancie 100 % povolenia vkladu a poistenia zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti
 • Asistencia a doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike alebo notárskom úrade 
 • Zabezpečenie znalca kvôli Znaleckému posudku
 • Finančné poradenstvo