HYPOBONUS

Chcete úspešne prenajímať byt? Viete komu ?


 

 

Určite si najskôr vašu cieľovú skupinou a podľa toho sa rozhodnite do akého typu bytu budete chcieť investovať.  Dozviete sa aj o rizikách, resp. nevýhodách, ktoré zo sebou jednotlivé cieľové skupiny prinášajú a odporúčanie na záver.

 

  1. Bežní ľudia – Neustále sa sprísňujúce podmienky na získanie hypotekárneho úveru budú postupne viesť k tomu, že nie každý záujemca úver získa a tým pádom svoju situáciu budú riešiť prenájmom, ako je to napr. v západnej Európe alebo USA. Aj u tejto klientely sa nároky na bývanie postupne zvyšujú. Zohráva rolu prostredie, možnosti parkovania, občianska vybavenosť. Najnepríjemnejšie pri tejto skupine je, že je tu vyššia miera nesplácania nájmu, nájomníci majú bežne domáce zvieratá. Ďalšou podskupinou sú rodiny s deťmi. Môže, ale nemusí to byť vždy v pohode. Nejedná sa len o pomaľovanie stien a vyššie opotrebenie nábytku, ale napríklad aj neplatenie a deložovanie, čo je vždy nepríjemné.

 

  1. Študenti-  Zdieľajú viacerí jeden byt. Tu je rozhodujúce, aby takýto byt bol v blízkosti vysokej školy alebo miest, kde sa zdržujú. Preferované sú nepriechodné izby, aby každý mal súkromie.  V tomto prípade sa môže jednať aj o staršie byty so samostatnou kuchyňou. Parkovanie nie je úplne nevyhnutné. Nevýhodou je vyššie opotrebenie a telefonáty od susedov pri rušení nočného kľudu, častejšia fluktuácia a prenajímateľné obdobie cca len 9 mesiacov.

 

  1. Krátkodobé prenajímanie ( Airbnb, Booking)- Nový fenomén dnešnej doby. Má význam  predovšetkým v turistických destináciách. Takýto byt môže byť kľudne výmerovo menší, nakoľko to klientele neprekáža.  Podmienkou je lokalita. Pokiaľ má byť tento model úspešný, musíte prenajímať aj cez týždeň.  Čiže mal by sa nachádzať v centre alebo pri turistických atrakciách v dosahu verejnej dopravy. Nevýhodou pri tomto modeli je jednoznačne servis- upratovanie, výmena bielizne, odovzdávanie kľúčov a pod.. Rizikom do budúcna môže byť regulácia tohto nájomného trhu ako sa to už deje v zahraničí.

 

  1. Manažéri + zahraničná klientela- Najžiadanejšie sú 2 izb. byty s modernou dispozícou. Podmienkou je novostavba a zabezpečené parkovanie. Lokalitovo by tieto byty mali byť v centre alebo v centrách mestských častí. Stále sa jedná o najširšiu a najvďačnejšiu cieľovú skupiny. Dokážu akceptovať  vyššie ceny a platia načas. Do tejto skupiny spadajú aj „hosťujúci“ profesionáli, ktorí za prácou dochádzajú na 2-3 dni z iných miest- napr. lekári. Nevýhodou môže byť jazyková bariéra a vyššia vstupná investícia do štandardu bytu.

 

Vo všeobecnosti sa nedá jednoznačne zadefinovať, ktorá cieľová skupina je najlepšia, každému z nás môže pri prenajímaní vyhovovať niečo iné. Ja osobne sa sústreďujem na poslednú cieľovú skupinu- zahraničných manažérov, ktorá sa mi za tie roky osvedčila ako najstabilnejšia. Tomuto prispôsobujem aj výber, čiže novostavba, 2izb. dispozícia, vyšší štandard, širšie centrum alebo oblasť, kde sa táto komunita zdržuje, vlastné parkovanie.