HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Oddlženie nehnuteľnosti


MGM® oddlžuje nehnuteľnosti.  


  • Oddĺženie začína analýzou právneho stavu a záväzkov viaznucich na nehnuteľnosti.  Následne sa určí najvhodnejšia forma  oddĺženia.
  • MGM® má uzavreté mandátne zmluvy s viacerými bankami, čo zrýchľuje celý proces  a uľahčuje spôsob komunikácie.
  • Medzi najčastejšie poskytované formy oddĺženia je dočasné odkúpenie nehnuteľnosti od pôvodného vlastníka. Ten nehnuteľnosť aj naďalej užíva, ako by mu stále patrila.  MGM® za vlastníka vyplatí všetky záväzky (exekúcie, pôžičky, hypotéku a pod.)  a „vyčistí“ list vlastníctva- oddĺži nehnuteľnosť.  
  • Po oddĺžení nehnuteľnosti do určitého vopred dohodnutého termínu (6 až 24 mesiacov) si  ju pôvodný vlastník naspäť odkúpi alebo sa rozhodne pre inú alternatívu.
  • Každý jeden prípad je špecifický a MGM® má individuálny prístup. Uvedomujeme si ťažkú pozíciu dlžníkov a snažíme sa o čo najhumánnejší prístup s maximalizáciou ochrany vlastníka a reálneho ušetrenia jeho nákladov spojených s vymáhaním, exekučnými alebo súdnymi trovami, prípadne nákladmi spojenými s dražbou.  

Sme diskrétni. Kontaktujte nás na reality@realitymgm.sk