HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Nadácia

Deti chápeme ako našu spoločnú budúcnosť, ktorú oni budú ďalej stavať, rozvíjať svojimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami. Preto plánujeme podporiť tie z nich, ktoré nemali toľko šťastia v živote, koľko by si zaslúžili.

Sú to deti, ktoré sú onkologickými a kardiologickými pacientmi, ale aj deti, ktoré žijú v sociálne slabších podmienkach a napriek tomu dosahujú vynikajúce školské výsledky.

Naša podpora bude prebiehať formou financovania niektorých výdavkov z týchto troch detských skupín. Z každého predaného bytu sa vyčlení finančná čiastka, ktorá bude venovaná nášmu partnerovi, nadácii Harmónia. Komisiu, ktorá bude rozhodovať o ďalšom putovaní peňazí tvoria uznávané osobnosti slovenskej, ale aj zahraničnej podnikateľskej a akademickej pôdy. Je to zároveň záruka, že sa financie dostanú na správne miesto a do správnych rúk.

Podpisom kúpnej zmluvy automaticky prispievate do nadácie Harmónia. Časť z kúpnej ceny vášho bytu bude poskytnutá projektom, ktoré majú sociálny charakter. Spolu s nami sa stanete sponzormi malých pacientov s onkologickými a kardiologickými ochoreniami a tiež detí s vysokým stupňom inteligencie a s nízkou sociálnou úrovňou.

Gold Park je unikátny projekt, ktorý vám ponúka príležitosť podporiť naše nadačné aktivity a prispieť k zlepšeniu celkovej kvality života aj v Michalovciach.

 

LOGÁ PARTNEROV