HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Naše poistenia

 

  • Poistenie zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti MGM má platné poistenie zodpovednosti pri výkone realitnej činnosti, prípadné spôsobenie škody činnosťou MGM našim klientom uhradí poisťovňa.
  • Poistenie dražobníka  MGM v rámci portfólia svojich služieb organizuje aj dražby.  Pri vykonávaní dobrovoľných  dražieb máme uzavreté poistné krytie až do výšky 2.000.000 EUR.