HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Garancia serióznosti

 

Každý môže spraviť chybu. Uvedomujeme si to a z tohto dôvodu sme v MGM prijali program pod názvom GARANCIA SERIÓZNOSTI.

Cieľom tohto programu je v prvom rade  zníženie rizika našich možných chýb a ich dopadu na našich klientov.  V druhom rade  našim klientom chceme poskytnúť komfortný pocit a to nielen zo strany kvalitných služieb ale hlavne z hľadiska našej serióznosti a dôveryhodnosti.
 

Uzavreté poistenia

  • Poistenie zodpovednosti pri výkonne realitnej činnosti
    MGM má platné poistenie zodpovednosti pri výkone realitnej činnosti, prípadné spôsobenie škody činnosťou MGM našim klientom uhradí poisťovňa.(Poistný certifikát)
  • Poistenie dražobníka
    MGM v rámci portfólia svojich služieb organizuje aj dražby.Pri vykonávaní dobrovoľnýchdražieb máme uzavreté poistné krytie až do výšky 2.000.000 EUR.(Poistný certifikát)

 

Členstvo v NARKS


Sme riadnymi členmi NÁRODNEJ ASOCIÁCIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA (NARKS).


V zmysle podmienok členstva máme platné poistenie realitnej kancelárie, naši makléri musia absolvovať povinné vzdelávanie, máme prijatý program na ochranu osobných údajovprogram na boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.  Riadime sa etickým kódexom a stanovami NARKS. Naši klienti sa môžu obrátiťna NARKS v otázke akýchkoľvek podnetov na našu činnosť.

 Garančný fond

Garančný fond je pod správou NARKS a jeho cieľom je ochrana spotrebiteľa- klienta realitnej kancelárie, ktorá je jejriadnym členom. V prvom rade ide o ochranu klientami zložených rezervačných alebo zálohových platieb.Fungujeme na podobnom princípe ako napr. poistenie cestovných kancelárii v prípade insloventnosti. Klienti majú možnosť požiadať garančný fond o vrátenie rezervačných alebo zálohových platieb, v prípade adekvátnosti ich požiadavke vyhovie a vráti rezervačné alebo zálohové platby namiesto realitnej kancelárie. Viac o garančnom fonde sa dozviete tu