HYPOBONUS

Bývanie v cudzom alebo vlastnom? – 1. časť


Bývanie v cudzom alebo vlastnom? – 1. časť

Jedným so základných , dá sa povedať, existenčných problémov každého z nás je problém bývania. Či už ide o jednotlivca alebo rodiny. V tomto blogu sa zameriame hlavné na mladé rodiny.  Väčšina starších rodín má vlastné bývanie už vyriešené.

Skúsme sa na otázku bývania pozrieť reálne. Mladý človek určité obdobie študuje a býva väčšinou u rodičov. Teda o bývanie má postarané. Po skončení štúdia si nájde zamestnanie a začne zarábať. Niekto viac, iný menej. Nájde si životného partnera.  A vyvstáva životne dôležitá otázka – Kde budeme bývať?

Je viac možností:

 • zostaneme u rodičov,
 • vezmeme si do prenájmu byt alebo rodinný dom,
 • kúpime si byt alebo rodinný dom.

U jedincov je riešenie tejto otázky jednoduchšie. Rozhodujú sa sami.

Riešenie tejto otázky v prípade mladých párov je už náročnejšie. Zostaneme u niektorých z rodičov? Vezmeme si do prenájmu si bývanie? Alebo si bývanie kúpime?

Pozrime sa na to bližšie.

Zostaneme u niektorých z rodičov

Väčšina rodičov v takomto prípade prichýli svoje deti vo svojom byte alebo rodinnom dome. Ale títo rodičia poskytovali bývanie svojim deťom 20, prípadne viac rokov. Aj vek majú vyšší, síl im ubúda, aj choroby pribúdajú. Určite potrebujú svoj kľud. Ak mladá rodina zostane u rodičov, skôr či neskôr prídu napäté situácie. Predsa, či sa nám to páči alebo nie, sú to predsa dve rôzne generácie a pohľady dvoch rozdielnych generácií bývajú na jednu a tú istú vec rozdielne. Tieto názorové rozdiely často ústia do zbytočných konfliktov dvoch generácií. A to si nikto neželá.

Výhody bývania u rodičov:

 • relatívne nízke finančné náklady na bývanie,
 • k dispozícii je pomoc zo strany rodičov,
 • častokrát spoločné stravovanie, čo je jednoduchšie a finančne menej náročné,
 • zdieľanie spoločných priestorov, napr. kuchyňa a pod.

Nevýhody bývania u rodičov:

 • zdieľanie spoločných priestorov, napr. obývačka, sociálne zariadenia a pod.,
 • obmedzené súkromie,
 • neustála úmyselná či neúmyselna „kontrola“ zo strany rodičov,
 • časté zasahovanie do spôsobu života mladého páru,
 • zvyšovanie napätia medzi rodičmi a mladého páru, ktoré nieraz vedie k vzájomným konfliktom a pod.

Výhody spoločného bývania sú lákavé, hlavne posledné dve nevýhody často vedú k problémom spolunažívania mladých partnerov.

Je bývanie u rodičov naozaj také výhodné ako sa na prvý pohľad zdá? Odpoveď nechávam na čitateľovi.

 

Ďalšiu možnosť bývania si rozoberieme v nasledujúcom blogu.