HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

Charakteristika stavby

Polyfunkčný komplex sa nachádza v Žiline, na sídlisku Vlčince v blízkosti areálu Žilinskej univerzity, obchodných centier  (Dubeň, Obi, Nay, Kaufland..), športovísk, plavárne, športová,  tenisového centra a pod.

Komplex s výbornou dopravnou dostupnosťou spája funkciu mestského bývania a vyššej občianskej vybavenosti s doplnkovými športovo – relaxačnými funkciami.

Projekt bol navrhovaný so zreteľom na rastúce nároky na technické vybavenie, úspory energií, kvalitu a funkčnosť. 

Komplex pozostáva z dvoch častí: z obytnej veže A – 22 NP a z obytného bloku B – 3-8 NP, v ktorých je spolu 128 bytov o celkovej výmere takmer 9.000 m2