HYPOBONUS

Vrátenie rezervácie


MGM ® je orientovaná na zákazníka a snaží sa do maximálnej možnej miery vychádzať v ústrety svojim klientom.Z tohto dôvodu prichádza s možnosťou vrátenia rezervačnej zálohy a to v nasledovných prípadoch:

  • Kupujúci si nie je istý, či získa financovanie prostredníctvom hypotéky.  V takomto prípade ponúkame možnosť využiť našich partnerov – finančných sprostredkovateľov. Stanovíme si reálny termín, spravidla 7 dní, dokedy naši partneri dokážu preveriťa požiadať o hypotekárne financovanie.Pokiaľ sa nášmu partnerovi nepodarí potvrdiť možnosť získania financovania v stanovenom termíne (za predpokladu, že má všetky potrebné podklady), kupujúcemu rezervačnú zálohu vrátime poníženú o naše náklady súvisiace s prípravou zmluvy a podkladov. Kupujúci má istotu, že nepríde o zloženú rezervačnú zálohu.  To však neplatí, pokiaľ využije služieb iných finančných sprostredkovateľov alebo priamo bánk, vtedy zodpovedá za svoje rozhodnutie.  Preto využívajte nami osvedčených a odporúčaných finančných sprostredkovateľov.
  • Kupujúceho zasiahne vyššia moc (ťažká choroba, úmrtie rodinných príslušníkov, nehoda a pod.). V takýchto prípadoch sme maximálne humánny a vraciame 100%  rezervačnej zálohy kupujúcemu alebo rodinným príslušníkom.
  • Výrazne sa zhorší technický stav  kupovanej nehnuteľnosti ( vyššia moc, vandalizmus, záplava, požiar a pod.) V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy.
  • Zmení sa právny stav predmetnej nehnuteľnosti ako je  zápis ťarchy, zápis výrazne obmedzujúceho vecného bremena alebo exekúcie.  V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy. V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy.
  • Nehnuteľnosť nebude možno previesť na Kupujúceho  pre prekážky na strane Vlastníka (napr. zásah vyššej moci, objavenie sa nových právnych skutočností, ktoré neboli v dobe rezervácie známe, atď.) V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy.
  • Vlastník odmietne podpísať Kúpnu zmluvu, napriek tomu, že Kupujúci  má zabezpečené financovanie kúpy nehnuteľnosti. V takomto prípade vraciame 100 %  rezervačnej zálohy.
Vo všeobecnosti rezerváciu nehnuteľnosti realizujeme, až keď je klient definitívne rozhodnutý a má dostatočné informácie ohľadom možností financovania.  Preto veľa pozornosti venujú zástupcovia MGM ® práve prevereniu týchto skutočností.
V prvom rade nám ide o dlhodobú spokojnosť našich klientov a o výber správnej nehnuteľnosti, ktorá sa stane vašim domovom alebo ideálnym miestom pre váš biznis.