HYPOBONUS

Motivačné prednášky na vysokých školách

Našim poslaním je mimo vzdelávania profesionálov  ako aj širokej verejnosti šíriť osvetu a nabádať mladých ľudí k aktivite a podnikaniu.  Každoročne absolvujeme v roli speakra niekoľko vystúpení a panelových diskusií na vysokých školách,  v inkubátoroch podnikania, start-up centrách a pod.

Cieľom je vzbudiť u mladých ľudí motiváciu a chuť poctivo podnikať, vytrvať a stať sa špičkou vo svojom odbore. A to prostredníctvom skutočných príbehov úspešných ľudí z MGM a ich životných príbehov.

Sme členom Združenia mladých podnikateľov Slovenska – ZMPS  a máme záujem odovzdávať naše skúsenosti ďalej,  vzájomne sa rozvíjať a spoločne meniť svet k lepšiemu.