HYPOBONUS

Fight against money laundering and financing terrorism

Hrozba terorizmu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti sa dotýkajú každého z nás. V rámci zodpovedného podnikania, MGM ® prijala a riadi sa programom vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Našim cieľom je prispievať k harmonickej spoločnosti a  k mierovej situácii.  Pri tvorbe našich pravidiel vychádzame zo slovenskej legislatívy a legislatívy EÚ. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých zamestnancov a partnerov MGM ®.