Detailné
vyhľadávanie
Kliknite pre otvorenie filtra
MGM Reality Realitné centrum
Poctivá Slovenská Realitka

POZEMKY V PRIEMYSELNEJ ČASTI, POPRAD - STRÁŽE
NA POĽNOHOSPODÁRSKE VYUŽITIE

Detail ponuky

Číslo ponuky: FL006924

Popis

Cena 20 €/m2
Typ nehnuteľnosti Pozemky
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Pôvodný stav
Plocha 12007 m2
Kraj Prešovský kraj
Okres Poprad
Obec Poprad
Časť Stráže pod Tatrami

FLATONIC | LICENCOVANÁ REALITNÁ SPOLOČNOSŤ Vám ponúka na predaj pozemky v priemyselnej časti Popradu, Stráže pod Tatrami. Pozemok je mierne svahovitý, avšak stále vhodný na výstavbu budovy. Možnosť napojenia na všetky IS priamo na pozemku: plyn, elektrinu, vodovod a kanalizáciu.

pozemok
- v zastavanej časti obce

- orná pôda, zastavané plochy a nádvoria
- o celkovej výmere 12 007 m2

- minimum na odkúpenie 3 000 m2

využitie územia
- ľahký priemysel, výrobné služby vrátane skladov
- nevýrobné služby, sklady, logistické centrá
- ťažký priemysel
- čerpacie stanice pohonných hmôt
- obchod a služby
- technické vybavenie územia

Cena: 20,- € / m2

Cena za nehnuteľnosť zahŕňa kompletný právny a administratívny servis ako aj províziu RK. Nemusí byť konečná a bude stanovená na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

© Text a fotografie sú autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie FLATONIC.

Túto ponuku nájdete na stránke flatonicreal.sk pod ID 6924, pre viac info alebo záujem o obhliadku volajte call centrum: 0910 861 186.Stráže pod Tatrami sú časť mesta Poprad. Žije tu 593 obyvateľov (2015).

Stráže sú situované na návrší na juhovýchode Popradu. Najmenšie z bývalých hornospišských miest, ktoré sa rozvíjalo v tieni blízkejSpišskej Soboty a Matejoviec. Prvá písomná zmienka je z roku 1276. Hlavným zamestnaním a zdrojom obživy bolo pre obyvateľovpoľnohospodárstvo. Od roku 1412 až do roku 1772 v poľskom zálohu. Stráže vďačia za svoj názov postaveniu, ktoré mali v raných rokochUhorska – boli slovenskou strážnou hraničnou osadou na hraniciach Uhorska a Poľska. Hranica s Poľskom sa ustálila do súčasného stavu až koncom 11. storočia.

Počet obyvateľov sa v Strážach pod Tatrami od roku 1770 do roku 1921 menil takto: 1770 – 505 obyvateľov, 1828 – 650 obyvateľov, 1869 – 597, 1880 – 601, 1890 – 496, 1900 – 580, 1910 – 599 obyvateľov. V roku 1921 tu žilo 632 obyvateľov, z toho 348 slovenskej národnosti, 265 nemeckej, 1 maďarskej, 1 židovskej a 1 inej národnosti. Po 1. svetovej vojne boli Stráže zmiešanou slovensko-nemeckou obcou, kde sa rovnocenne uplatňovali oba národy. V rokoch 1944 a 1945 sa odsťahovalo z obce asi 300 nemeckých obyvateľov. Ich obydlia osídlili v prvom rade bíreši a noví osadníci zo Spiša, Gemera a Šariša. V roku 1946 sa k inej ako slovenskej národnosti hlásilo iba 12 osôb.

Aj v Strážach získali časom prevahu Nemci, no neskôr asi 300 Nemcov mesto opustilo a prevahu získali Slováci. Mestečko bolo pripojené k Popradu v roku 1960. Dominantami sú renovovaná budova radnice a gotický kostol sv. Jána Krstiteľa na Strážskom námestí zo 14. storočia s barokovou úpravou z roku 1771.

zdroj: wikipédia


Mesto Poprad so svojimi 53 000 obyvateľmi predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce administratívne, hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum podtatranského regiónu. Výhodná zemepisná a strategická poloha mu umožňuje všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a na možnosti všestrannej sebarealizácie jeho obyvateľov. Mesto bohaté na históriu je hrdé i na svoju súčasnosť. Mohutný rozvoj dosiahlo postupne, predovšetkým však za posledné roky, počas ktorých prešlo nebývalým rozmachom a vytvorilo občanom podmienky na plnohodnotný kultúrny i spoločenský život.

Všetky časti mesta: Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami, Matejovce, Kvetnica a Poprad prešli postupnou rekonštrukciou námestí, niektorých budov, chodníkov, verejných komunikácií i osvetlenia, oddychových zón, detských ihrísk a pod. Postupne boli zrealizované jednotlivé trasy cyklistických chodníkov, kruhové križovatky, viacúčelová športová hala Aréna Poprad, ale aj ďalšie investície menšieho či väčšieho rozsahu.
Rozvoj mesta pokračuje aj rozširovaním bytovej výstavby, skvalitňovaním cestovného ruchu, obchodu a služieb, rozvojom stredného a vysokého školstva, vytváraním pracovných príležitostí a oddychových zón. Podmienky na rozvoj turistického a cestovného ruchu nastali v novopostavenom vodnom areáli AquaCity, ktorý umožňuje celoročne všestranné relaxačné vyžitie vo vodnom svete spolu s poskytovaním nadštandardných hotelových služieb a kongresových podmienok.
Poprad dostal viaceré ocenenia a priaznivé ratingové hodnotenia. Dobré meno a prestíž mesta potvrdila i návšteva britskej kráľovnej Alžbety II. s princom Filipom v októbri 2008.

Mesto aktívne pracuje na tvorbe projektov zo štrukturálnych fondov v oblasti vybavenosti, opráv a rekonštrukcie školských budov.

Úspešná realizácia projektov a ich priaznivá odozva nielen u občanov Popradu nedovolí samospráve nepokračovať v nastolenom trende, a to aj napriek čoraz ťažším ekonomickým východiskám. Mesto pripravuje zásadnú rekonštrukciu medzikostolia, fontány a jej okolia. Pokračovať sa bude v rozširovaní siete detských a športových ihrísk, oddychových zón a predovšetkým v novej bytovej výstavbe, v modernizácii autobusového parku mestskej hromadnej dopravy, pripravuje sa vybudovanie cyklistického chodníka do Vysokých Tatier - Starého Smokovca. Pomoc bude poskytnutá aj mladým rodinám, ktoré sa dostali do ťažkej, pre nich neriešiteľnej sociálnej situácie.

zdroj: wikipédia

                   


Okres Poprad je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 1 105,38 km², žije tu 104 494 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 95 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2014). Správne sídlo okresu je mesto Poprad.

zdroj: wikipédia


Prešovský kraj sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Slovensko je administratívne členené na 8 vyšších územných celkov. Prešovský kraj je spomedzi všetkých krajov najľudnatejší a podľa rozlohy je druhým najväčším krajom na Slovensku. Tvoria ho historické regióny severného, stredného a čiastočne južného Spiša, horného a dolného Šariša a horného Zemplína.

Kraj sa rozprestiera v smere západ - východ .  Dĺžkou 250 km približne trikrát prekonáva svoju šírku. Vypĺňa celú severovýchodnú časť Slovenska (je najvýchodnejším krajom SR). Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma samostatnými štátmi, Poľskom (360 km), Ukrajinou (38 km) a s troma slovenskými krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom.

Administratívne sa Prešovský kraj delí na 13 okresov:

  • Celková rozloha: 8 993 km²
  • Počet obyvateľov (31.12. 2013): 818 916
  • Hustota osídlenia (2013): 91,07 obyv./km2
  • Počet okresov 13
  • Počet obcí 664 (z toho 23 miest)

Zaujímavosť: Najstarším dokladom osídlenia Prešovského kraja je vzácny antropologický nález výliatku mozgovne neandertálskeho pračloveka z Gánoviec pri Poprade z doby 120 000 rokov pred naším letopočtom.

zdroj: wikipédia

 


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.