Kúpime Vašu nehnuteľnosť
MGM Reality Realitné centrum
Poctivá Slovenská Realitka
Kariéra v MGM

Výnimočné bývanie pri Martine

Uložiť inzerát      Naše služby      Obhliadka

Info v RK

Detail ponuky

Číslo ponuky: ZA009371

Popis

Typ nehnuteľnosti Domy
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Projekt
Energetický certifikát A
Plocha 500 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Martin
Obec Košťany nad Turcom

Ponúkame Vám na predaj až 34 rodinných domov v Košťanoch nad Turcom v jedinečnom projekte novostavieb v lukratívnej lokalite s nádhernými výhľadmi na okolie Turčianskej záhradky.

Inžinierske siete musia byť pripravené pred začatím výstavby prvého rodinného domu. To znamená, že na každom pozemku sa už teraz nachádza elektrická prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná šachta, telekomunikačné pripojenie (metalika, optika).

Urbanizmus rešpektuje polohu v blízkosti mesta Martin a zároveň štýl bývania na vidieku. Celá zastavaná plocha je bezbariérová, tzn. cesty, chodníky a prístupy k domom sú v jednej rovine.

Architektúra domov rešpektuje svetové strany tak, aby oddychová a denná zóna bola orientovaná vždy na slnečnú juhozápadnú stranu. Jednotlivé ulice pozostávajú zo štyroch až šiestich domov. Každá ulica má navrhnutú základnú architektúru domu v troch veľkostiach (do 105 m2, do 125 m2, nad 125 m2).

Bezpečné bývanie

Areál je neprejazdný s oplotením a vstupnou bránou s technológiou pre povolený vstup. Okrem iného je cieľom vytvoriť bezpečnú zónu pre celú komunitu a hlavne deti.

Nízkoenergetické domy sú vyrábané/montované špičkovou technológiou a vysokokvalitnými materiálmi.

Pri použitých materiáloch sa kládol dôraz na ekologické a zdraviu nezávadné prevedenie. Stavba je naprojektovaná a zrealizovaná tak, aby sa minimalizovala spotreba energie na vykurovanie.

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy hovorí, že stavba sa radí do kategórie A1 Energetickej triedy hospodárnosti – globálny ukazovateľ – primárna energia podľa Vyhlášky č. 364/2012 Z.z., merná potreba energie systému vykurovania je 34,0 kWh/(m2.a), potreba energie systému vykurovania je 4780 kWh/rok, čo zodpovedá u SSE pri tarife DD5 476,70 s DPH za rok a 39,72 mesačne. Táto hodnota radí stavbu medzi energeticky najúspornejšie stavby v regióne.

Extrémne nízke náklady na vykurovanie domu, ktoré je zabezpečené podlahovým vykurovaním, rekuperáciou vzduchu a sekundárnym krbovým telesom. Daň z nehnuteľnosti je podstatne nižšia ako v meste.

Skladba obvodovej steny:

• Vonkajšia fasádna omietka
• EPS F70 hrúbka 200 mm
• Opláštenie OSB3 hrúbka 12 mm
• drevený skelet panela 60/140 s minerálnou vatou hrúby 140 mm
• opláštenie OSB3 hrúbka 12 mm
• parozábrana s prelepenými spojmi
• sadrokartón hrúbky 12,5 mm

Cena: Dohodou

Stav nehnuteľnosti - Novostavba. Nájdete na stránke realityMGM.sk pod ID ZA009371.

Call centrum tel: 0910 86 11 86.Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

  • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
  • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.