Kúpime Vašu nehnuteľnosť
MGM Reality
Kariéra v MGM

Predaj pozemok 1272 m2 v krásnom prostredí, Lietavská Svinná pri Žiline, Cena: 125 €/ m2

Uložiť inzerát      Naše služby      Obhliadka

Detail ponuky

Číslo ponuky: ZA012739

Popis

Cena 125 €/m2
Typ nehnuteľnosti Pozemky
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Neuvedené
Plocha 1272 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Žilina
Obec Lietavská Svinná - Babkov
Časť Lietavská Svinná

Ponúkame Vám na predaj pozemok o rozlohe 1.272 m2 v obci Lietavská Svinná - Babkov, vzdialenej od centra Žiliny len 12 km.
Obvodové rozmery pozemku sú približne 20 m x 66 m x 17 m x 73 m. Prístup/ vjazd na pozemok je možný z dvoch strán, preto je vhodný aj na výstavbu dvoch samostatných rodinných domov na menších pozemkoch.

Na hranici pozemku sú k dispozícii: obecná voda, plyn, elektrika.
Pozemok je vedený ako „trvalé trávnaté porasty“ a „ostatné plochy“, evidovaný ako „bez ťarchy“, k dispozícii ihneď spolu s kladným vyjadrením obce k územno-plánovacej informácie.

Obec Lietavská Svinná – Babkov s bohatou históriou sa nachádza neďaleko hlavného cestného ťahu Žilina – Rajecké Teplice. V jej blízkosti sa týči Lietavský hrad a krásna príroda v okolí ponúka široké možnosti pre prechádzky či aktívne športovanie.    

Naša realitná kancelária je tu pre vás. Zabezpečíme odpovede na všetky vaše prípadné otázky, nájdete u nás pomoc s administratívnymi i právnymi úkonmi spojenými s kúpou a prevodom predávanej nehnuteľnosti.

Cena: 125 €/ m2, teda 159.000,- €.

Nájdete na stránke realityMGM.sk pod ID ZA012739.
Call centrum tel: 0910 86 11 86.Lietavská Svinná - Babkov

Leží v severnej časti Strážovských vrchov v doline Svinianky. Má hnedé lesné pôdy a rendziny. Lesy sú len vo východnej časti a na južnom a západnom okraji. Babkov leží na styku Žilinskej kotliny a Súľovských skál v úvalinovej doline Babkovského potoka. Pahorkatinnú strednú časť chotára v západnom výbežku kotliny tvorí treťohorný flyš, okrajové časti v Súľovských skalách zlepence s bralovými útvarmi (Babkovská tieňava so skalnými miestami na juhovýchod od obce). Obec Lietavská Svinná Babkov sa skladá z troch pôvodne samostatných obcí Lietavská Svinná, Babkov a Kňazova Lehota. Lietavská Svinná sa spomína v r. 1393. Patrila panstvu Lietava. V r. 1598 mala 20 domov, v r. 1720 17 daňovníkov a v r. 1828 51 domov a 561 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a prácou v lesoch. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch v Lietavskej Lúčke a v Žiline. Obec má vybudovaný verejný vodovod a rozvodnú sieť plynu. Časť Kňazova Lehota sa prvýkrát spomína v r. 1393 po založení v 2. pol. 14. stor. na zákupnom práve. V r. 1720 mala 7 daňovníkov. V r. 1907 bola pripojená k Lietavskej Svinnej. Časť Babkov sa spomína v r. 1393. Založili ju na zákupnom práve začiatkom 14. stor. V r. 1417 bol dedičným richtárom Pavel Bewniczovicz. Patrila panstvu Lietava, v r. 1598 mala 17 domov. V r. 1828 bolo v obci 47 domov a 386 obyvateľov. Obec sa spojila s Lietavskou Svinnou v roku 1981.


Okres Žilina

Má rozlohu 815,08 km², žije tu 155 989 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 191 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2014).

Územie susedí na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na západe s okresmi Bytča, Považská Bystrica a Ilava, na juhu s okresom Prievidza a na východe s okresmi Martin a Dolný Kubín.

Prvé písomné zmienky o väčšine obcí okolia Žiliny sú z 13. a 14. storočia. Neskôr, počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie, boli osídlené obce pri horných tokoch riek a na úpätiach hôr Malej Fatry (Lysica, Dolná, Horná Tižina, Terchová).

Obyvateľstvo starého kultúrneho územia úrodnejšej časti okolia Žiliny sa zaoberalo poľnohospodárstvom, roľníci horských kopaničiarskych obcí boli viac zameraní na chov hospodárskych zvierat. Obrábali aj vysoko položené polia a využívali horské pasienky v odľahlom chotári, kde mali vybudované letné príbytky a maštale, tzv. bačoviská (cholvarky). Väčší význam mal salašnícky chov oviec s produkciou mliečnych výrobkov, mäsa, vlny a kožušiny. Úžitok prinášalo napokon aj výdatné hnojenie košarovanej pôdy. Salašnícky forma chovu oviec sa do súčasnosti zachovala vo viacerých obciach severozápadného Slovenska, v Terchovej a Belej pri Varíne nadobudla charakter družstevnej veľkovýroby.


Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

  • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
  • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.