Detailné
vyhľadávanie
Kliknite pre otvorenie filtra
MGM Reality Realitné centrum
Poctivá Slovenská Realitka
Kariéra v MGM

PREDAJ - OBCHODNÝ PRIESTOR KAMENNÁ PORUBA 65 000,-€

Uložiť inzerát      Naše služby      Obhliadka

Detail ponuky

Číslo ponuky: PR010419

Popis

Cena 65 000 €
Typ nehnuteľnosti Komerčné objekty
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Neuvedené
Plocha 274 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Žilina
Obec Kamenná Poruba
Časť Kamenná Poruba

Ponúkame vám na predaj jednopodlažný rodinný dom v obci Kamenná Poruba. Zastavaná plocha je 60 m2 a celková výmera pozemku je 274 m2. Rodinný dom je v pôvodnom stave, vhodný na kompletnú rekonšrukciu. IS: verejný vodovod, elektrina. Vykurovanie je klimatizačnou jednotkou. Trasa verejnej kanalizácie ide v tesnej blízkosti. Rodinný dom pozostáva z chodby a dvoch miestností. Výťah nie je k dispozícii. Nachádza sa v tichej lokaliteSamotná stavba je z muriva. Rodinný dom je vhodný aj na obchodné, skladové, výrobné priestory, služby.

Vybavíme za vás:

- hypotéku

- zmluvy a kataster

 

 Ponuku nájdete na stránke: realitymgm.sk, ID 10419, call centrum: 0911 175 510.Kamenná Poruba

Obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v doline Porubského potoka. Západná pahorkatinná časť chotára je na náplavových kužeľoch, východnú časť v Lúčanskej Malej Fatre tvoria druhohorné horniny. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Lesy sú len v pohorí. Prvá písomná zmienka je z r. 1368. Bola založená na klčovisku na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám a rodu pôvodných dedičných richtárov, neskôr Balogh-Kardošovi. V r. 1598 mala obec 38 domov, v r. 1720 15 daňovníkov, v r. 1828 102 domov a 709 obyvateľov. Zaoberali sa najmä poľnohosp. V r. 2000 mala obec 1741 obyvateľov, z toho 885 mužov a 856 žien. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch v Žiline. V obci je vybudovaný vodovod, zavedený plyn a káblová televízia.


Kamenná Poruba

Obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v doline Porubského potoka. Západná pahorkatinná časť chotára je na náplavových kužeľoch, východnú časť v Lúčanskej Malej Fatre tvoria druhohorné horniny. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Lesy sú len v pohorí. Prvá písomná zmienka je z r. 1368. Bola založená na klčovisku na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám a rodu pôvodných dedičných richtárov, neskôr Balogh-Kardošovi. V r. 1598 mala obec 38 domov, v r. 1720 15 daňovníkov, v r. 1828 102 domov a 709 obyvateľov. Zaoberali sa najmä poľnohosp. V r. 2000 mala obec 1741 obyvateľov, z toho 885 mužov a 856 žien. Časť obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch v Žiline. V obci je vybudovaný vodovod, zavedený plyn a káblová televízia.


Okres Žilina

Má rozlohu 815,08 km², žije tu 155 989 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 191 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2014).

Územie susedí na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na západe s okresmi Bytča, Považská Bystrica a Ilava, na juhu s okresom Prievidza a na východe s okresmi Martin a Dolný Kubín.

Prvé písomné zmienky o väčšine obcí okolia Žiliny sú z 13. a 14. storočia. Neskôr, počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie, boli osídlené obce pri horných tokoch riek a na úpätiach hôr Malej Fatry (Lysica, Dolná, Horná Tižina, Terchová).

Obyvateľstvo starého kultúrneho územia úrodnejšej časti okolia Žiliny sa zaoberalo poľnohospodárstvom, roľníci horských kopaničiarskych obcí boli viac zameraní na chov hospodárskych zvierat. Obrábali aj vysoko položené polia a využívali horské pasienky v odľahlom chotári, kde mali vybudované letné príbytky a maštale, tzv. bačoviská (cholvarky). Väčší význam mal salašnícky chov oviec s produkciou mliečnych výrobkov, mäsa, vlny a kožušiny. Úžitok prinášalo napokon aj výdatné hnojenie košarovanej pôdy. Salašnícky forma chovu oviec sa do súčasnosti zachovala vo viacerých obciach severozápadného Slovenska, v Terchovej a Belej pri Varíne nadobudla charakter družstevnej veľkovýroby.


Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

  • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
  • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.Moje naposledy zobrazené nehnuteľnosti