Detailné
vyhľadávanie
Kliknite pre otvorenie filtra
MGM Reality Realitné centrum
Poctivá Slovenská Realitka
Kariéra v MGM

Exkluzívne! Predaj rodinný dom, Divinka - Lalinok, Cena: 79.900€

Uložiť inzerát      Naše služby      Obhliadka

Detail ponuky

Číslo ponuky: ZA009806

Popis

Cena 79 900 €
Typ nehnuteľnosti Domy
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Čiastočná rekonštrukcia
Plocha 80 m2
Výmera pozemkov 886 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Žilina
Obec Divinka
Časť Lalinok

Ponúkame Vám na predaj rodinný dom o výmere 80m2 v obci Divinka, lokalita Lalinok. Stav nehnuteľnosti - Čiastočná rekonštrukcia. Cena: 79.900€.
Rodinný dom je po čiastočnej rekonštrukcii: na novo izolovaný, zateplený, nové okná, vyvložkovaný komín, nové omietky, nátery, parkety. Dom je z časti podpivničený.  V pivnici sa nachádza kombinovaný kotol. 
Vaše nové bývanie sa nachádza na pokojnej ulici blízko detského ihriska, autobusovej zastávky, kultúrneho domu.Pozemok o výmere 886m2  je vo vlastníctve v podiele 1/3. Nutná hotovosť.

Nájdete na stránke realityMGM.sk pod ID ZA009806. Call centrum tel: 0910 86 11 86.Divinka

Leží vo východnej časti Javorníkov pri ústí Divinského potoka do Váhu. Južnú hranicu chotára tvorí Hričovská vodná nádrž. Chotár nie je vo vyšších častiach súvisle zalesnený. Na vrchu Veľký bolo odkryté sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, púchovské sídlisko z doby rímskej a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína v r. 1393. Patrila panstvu Lietava, časť obce zemianskym rodinám. V r. 1598 mala 9 domov, v r. 1828 tu bolo 14 domov a 180 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp., prácou v lesoch a chovom dobytka. V 19. stor. v obci bola pálenica. Neskôr boli v obci dva mlyny, dve vyhne a píla. Po výstavbe vodnej nádrže Hričov ubudla obci poľnohosp. pôda. Väčšina obyvateľov v súčasnosti pracuje v priemyselných podnikoch v Žiline. V obci je vybudovaný verejný vodovod a rozvodná sieť plynu. K pamätihodnostiam obce patrí renesančný kaštieľ prestavaný v r. 1723 a baroková kaplnka z 1. polovice 18. stor. Miestna časť Lalinok je bývalá samostatná obec, ktorá patrila panstvu Budatín a časť zemianskym rodinám. Prvýkrát sa písomne spomína v r. 1393. Od 16. stor. ju celú vlastnili zemania. V r. 1598 mala 11 domov, v r. 1828 42 domov a 314 obyvateľov. Obec bola pripojená k Divinke pred 1. svetovou vojnou.


Okres Žilina

Má rozlohu 815,08 km², žije tu 155 989 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 191 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2014).

Územie susedí na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na západe s okresmi Bytča, Považská Bystrica a Ilava, na juhu s okresom Prievidza a na východe s okresmi Martin a Dolný Kubín.

Prvé písomné zmienky o väčšine obcí okolia Žiliny sú z 13. a 14. storočia. Neskôr, počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie, boli osídlené obce pri horných tokoch riek a na úpätiach hôr Malej Fatry (Lysica, Dolná, Horná Tižina, Terchová).

Obyvateľstvo starého kultúrneho územia úrodnejšej časti okolia Žiliny sa zaoberalo poľnohospodárstvom, roľníci horských kopaničiarskych obcí boli viac zameraní na chov hospodárskych zvierat. Obrábali aj vysoko položené polia a využívali horské pasienky v odľahlom chotári, kde mali vybudované letné príbytky a maštale, tzv. bačoviská (cholvarky). Väčší význam mal salašnícky chov oviec s produkciou mliečnych výrobkov, mäsa, vlny a kožušiny. Úžitok prinášalo napokon aj výdatné hnojenie košarovanej pôdy. Salašnícky forma chovu oviec sa do súčasnosti zachovala vo viacerých obciach severozápadného Slovenska, v Terchovej a Belej pri Varíne nadobudla charakter družstevnej veľkovýroby.


Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

  • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
  • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.