Detailné
vyhľadávanie
Kliknite pre otvorenie filtra
MGM Reality Realitné centrum
Poctivá Slovenská Realitka

Predaj výrobnej (skladovacej) haly, Čadca, Cena: 528800€

Detail ponuky

Číslo ponuky: ZA007907

Popis

Cena 528 800 €
Typ nehnuteľnosti Komerčné objekty
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Neuvedené
Plocha 4698 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Čadca
Obec Čadca

Ponúkame Vám na predaj výrobnú (skladovaciu) halu v priemyselnom areáli v Čadci.  Celková výmera 4698 m2 z toho prízemie: 3197 m2 a poschodie: 1501 m

 • rozmery haly: 72,95 * 43,80 m, výška: jednopodlažná časť  8m, dvojpodlažná časť 5,5 m
 • rok výstavby: 1984
 • nachádza sa v priemyselnom parku 
 • pohodlný vjazd kamiónovou dopravou
 • má vlastnú nakladaciu rampu resp. viacero nakladacích rámp po každej strane budovy
 • je napojená na všetky inžinierske siete:
 • horné podlažie má k dispozícií 2x nákladné výťahy.
 • cca 20 parkovacích miest
 • objekt je schopný okamžitého užívania,
 • Budova a pozemku pod ňou, ako aj priľahlý pozemok je vo výlučnom vlastníctva 1/1
 • K prístupovým komunikáciám je spoločnosť podielovým spoluvlastníkom.
 • Kúrenie – doteraz sa využívalo napojenie na centrálne vykurovanie v rámci areálu, toto je v súčasnosti pre nehospodárnosť odpojené a výrobné priestory nie sú vykurované, avšak k budove je dovedená vlastná plynová prípojka (stredotlak).. Sociálne zariadenia boli zrekonštruované v roku 2008  a tieto sa dajú vykurovať samostatnými plynovými kotlami pre každé jedno podlažie
 • Elektrická prípojka –  novovybudovaná v roku 2008 - SSE – priame napojenie
 • Vodovodná prípojka –  vlastná

Cena: 528800€. Nájdete na stránke realityMGM.sk pod ID ZA007907. Call centrum tel: 0910 86 11 86.Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

 • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
 • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.