HYPOBONUS
MGM Reality
Kariéra v MGM

EXKLUZÍVNE! Veľký stavebný pozemok 920 m2, pekná lokalita, Podhorie neďaleko Žiliny, Cena: 69.000 €

Uložiť inzerát      Naše služby      Obhliadka

Detail ponuky

Číslo ponuky: ZA014641

Popis

Cena 69 000 €
Typ nehnuteľnosti Pozemky
Inzertná kategória Predaj
Stav nehnuteľnosti Neuvedené
Plocha 920 m2
Kraj Žilinský kraj
Okres Žilina
Obec Podhorie

EXKLUZÍVNE Vám ponúkame na predaj peknú, mierne svahovitú stavebnú parcelu o rozlohe 920 m2. Nachádza sa v krásnom prostredí obce Podhorie, ktorá je od centra mesta Žilina vzdialená len 13 km.
Veľkou výhodou predávaného pozemku je blízkosť mesta Žiliny, pôsobivá cesta do obce, vedúca okolo majestátneho Lietavského hradu a nádherná príroda na dosah.

ROZMERY: približne 70 m x 16 m.

VLASTNOSTI: mierne svahovitý pozemok v zastavanej časti obce, s príjemnými výhľadmi do okolia.

TECHNICKÉ ÚDAJE: pozemok na výstavbu rodinného domu.
Inžinierske siete: pred pozemkom voda aj elektrika, kanalizácia nie je k dispozícii.
Vedie k nemu obecná cesta.

PROJEKT DOMU: k pozemku je vypracovaný projekt na dvojdom, záujemcom o kúpu pozemku je k dispozícii.

LOKALITA
Obec Podhorie s bohatou históriou a dobrou občianskou vybavenosťou má pre svojich obyvateľov k dispozícii materskú školu, kostol, predajne s potravinami, gastro prevádzky a iné. Je obklopená prekrásnou prírodou, s množstvom príležitostí pre aktívne športovanie i turistiku.
Centrum mesta Žilina je vzdialené 13 km, bližšie i vzdialenejšie lokality spájajú pravidelné spoje medzimestskej hromadnej dopravy.

Cena: 70 €/ m2, teda 69.000,- € za celý pozemok.

Nájdete na stránke realityMGM.sk pod ID ZA014641.
Call centrum tel: 0910 86 11 86.Podhorie

Leží na styku západnej časti Žilinskej kotliny so Súľovskými skalami. Východná časť chotára je pahorkatina, ktorá západným smerom vystupuje do hornatiny zlepencových Súľovských skál. Prevládajú rendziny, lesy sú len vo vyvýšenej západnej časti. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1397. Patrila panstvu Lietava. Vznikla na klčovisku v chotári Lietavy v 2. polovici 14. stor. V r. 1598 mala 12 domov, v r. 1720 12 daňovníkov, v r. 1828 42 domov a 329 obyvateľov. Obec mala vždy poľnohosp. charakter.


Podhorie

Leží na styku západnej časti Žilinskej kotliny so Súľovskými skalami. Východná časť chotára je pahorkatina, ktorá západným smerom vystupuje do hornatiny zlepencových Súľovských skál. Prevládajú rendziny, lesy sú len vo vyvýšenej západnej časti. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1397. Patrila panstvu Lietava. Vznikla na klčovisku v chotári Lietavy v 2. polovici 14. stor. V r. 1598 mala 12 domov, v r. 1720 12 daňovníkov, v r. 1828 42 domov a 329 obyvateľov. Obec mala vždy poľnohosp. charakter.


Okres Žilina

Má rozlohu 815,08 km², žije tu 155 989 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 191 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2014).

Územie susedí na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na západe s okresmi Bytča, Považská Bystrica a Ilava, na juhu s okresom Prievidza a na východe s okresmi Martin a Dolný Kubín.

Prvé písomné zmienky o väčšine obcí okolia Žiliny sú z 13. a 14. storočia. Neskôr, počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie, boli osídlené obce pri horných tokoch riek a na úpätiach hôr Malej Fatry (Lysica, Dolná, Horná Tižina, Terchová).

Obyvateľstvo starého kultúrneho územia úrodnejšej časti okolia Žiliny sa zaoberalo poľnohospodárstvom, roľníci horských kopaničiarskych obcí boli viac zameraní na chov hospodárskych zvierat. Obrábali aj vysoko položené polia a využívali horské pasienky v odľahlom chotári, kde mali vybudované letné príbytky a maštale, tzv. bačoviská (cholvarky). Väčší význam mal salašnícky chov oviec s produkciou mliečnych výrobkov, mäsa, vlny a kožušiny. Úžitok prinášalo napokon aj výdatné hnojenie košarovanej pôdy. Salašnícky forma chovu oviec sa do súčasnosti zachovala vo viacerých obciach severozápadného Slovenska, v Terchovej a Belej pri Varíne nadobudla charakter družstevnej veľkovýroby.


Žilinský kraj

Demografia

K 21. máju 2011, bolo na území Žilinského kraja 144 948 domov, t.j. 13,5 % z celkového počtu domov v Slovenskej republike (z toho 120 788 obývaných, t.j. 83,3 %). Žilinský kraj bol v počte domov na druhom mieste za Nitrianskym krajom (podiel 16,2 %). Spomedzi okresov kraja najvyšší počet domov sa nachádzal v Žiline 20,3 % a najmenej v Turčianskych Tepliciach 3,3 %. Obývaných domov bolo v okrese Žilina 21,1 % z úhrnu za kraj a v Turčianskych Tepliciach 3,2 %.

Geologická charakteristika

Celé toto hornaté územie spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Horské masívy v tejto lokalite sa sformovali pomerne nedávno, v paleogéne. Zásluhou pohybov príkrovov sa vyzdvihovali pôvodné morské sedimenty, z ktorých postupne vznikli impozantné údolia. Rieka Váh územie nápadne rozdeľuje na dve časti:

  • severná zahŕňa pohoria: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky
  • južná zahŕňa pohoria: Nízke Tatry, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy

Dejiny

Po páde Veľkomoravskej ríše v roku 907, ku ktorej územie patrilo, bolo od 12. storočia prakticky až do roku 1918 súčasťou uhorského kráľovstva. V 13. storočí na obranu proti mongolským nájazdom bola vybudovaná sieť hradov (Hričov, Považský, Košecký, Lietavský, Strečniansky). 16. storočie znamenalo pre miestnych obyvateľov chudobu a strach, hlavne pred tureckou okupáciou a živelnými pohromami. Ku koncu 19. storočia tu bola zavedená železnica a v údolí Váhu začal prekvitať priemysel.


Stručná história Slovenska

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas vojnovej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.